Sortera på ditt eget sätt med anpassade listor i Excel: Effektivisera din datahantering

Excel innehåller flera inbyggda anpassade listor, till exempel månadernas och veckodagarnas namn. Dessa listor gör det enkelt att mata in data konsekvent och effektivt. Du kan till exempel skriva ”måndag” i en cell och sedan använda fyllnadshandtaget för att automatiskt fylla i de resterande veckodagarna i angränsande celler. Anpassade listor sparar tid och minimerar risken för felaktig inmatning, vilket gör

Read more