50 smarta exceltips

Hela siten är i och för sig full med smarta exceltips, men på den här sidan samlar jag tips som just är snabba (att beskriva eller lära) och som inte passar in på någon annan av mina sidor. En grundläggande beskrivning av hur du gör ett diagram läggar jag till exempel normalt i fliken exceldiagram, medan ett smart kortkommando eller något annat tricks om diagram kan hamna här. Många av tipsen finns också beskrivna mer i detalj i något blogginlägg. Dessutom läggar jag ofta bonustips i kommentatorsfälten i mina blogginlägg som en bonus för den som tar sig dit. Är det något speciellt du vill veta så kan du alltid använda sökrutan till höger…

Bonustips: Besök min kanal på YouTube: andersexcel. Där publicerar jag löpande massaor av smarta exceltips. Om du inte vill missa när jag lägger ut nya så skall du absolut prenumerera på kanalen.

Om du hittat ett tips som hjälpte dig så uppskattar jag ett tryck på gillaknappen eller ett litet tack i kommentatorsfältet.

Innehåll

Tips 1: Vrida data från kolumn till rad och vice versa (transponera)
Tips 2: villkorsstyrd formatering baserad på formel
Tips 3: Skapa slumptal
Tips 4: Hitta det n:te största värde i en lista
Tips 5: Skriv in samma data i flera celler samtidigt
Tips 6: Avrunda uppåt eller nedåt till närmaste tusental
Tips 7: Markera alla formler i ett kalkylblad
Tips 8: Snabbkommando för Gå till special
Tips 9: Skydda dina formler
Tips 10: Låsa upp ett lösenordsskyddat kalkylblad eller arbetsbok
Tips 11: Ett makro som lägger sökväg i sidfoten
Tips 12: Ta bort text i sidhuvuden och sidfötter i ett kalkylblad
Tips 13: Ta bort text i sidhuvuden och sidfötter alla kalkylblad i hela samtidigt
Tips 14: Skapa arbetsboken Egna
Tips 15: Ta fram fliken utvecklare
Tips 16: Skapa ett eget talformat som visar m²
Tips 17: Räkna antal tecken i en cell utan mellanslag
Tips 18: Formatera celler så tusental visas utan nollor
Tips 19: Konvertera plusvärden till minusvärden och vice versa
Tips 20: Markera alla formler i ett kalkylblad
Tips 21: Dölj felmeddelanden med OMFEL
Tips 22: Koppla ett makro till en knapp i verktygsfältet snabbåtkomst
Tips 23: Dölj Nollvärden i enstaka celler
Tips 24: Dagens datum
Tips 25: Räkna ut svenskt veckonummer med VECKONR
Tips 26: Om du vill summera data från flera kalkylblad
Tips 27: Räkna fram nRoten
Tips 28: Korrigera felaktiga datumformat
Tips 29: Formel som räknar ut kön baserat på personnummer
Tips 30: Villkorsstyrt format på varannan rad
Tips 31: Räkna med sekunder
Tips 32: Skapa en egen Excel mall
Tips 33: Räkna ut ålder från personnummer i Excel
Tips 34: Beräkna skillnaden mellan två tider som kan eller inte kan gå över midnatt
Tips 35: Byta namn på ett kalkylblad
Tips 36: Kopiera ett kalkylblad till en annan arbetsbok
Tips 37: Beräkna nuvärdet av ett belopp som utbetalas någon gång i framtiden
Tips 38: Skapa en talserie som räknas upp automatiskt
Tips 39: Kopiera relativa referenser som absoluta
Tips 40: Korrigera negativa tal med efterföljande minus
Tips 41: Räkna med exponent (upphöjd med) i Excel
Tips 42: Räkna endast synliga rader (eller celler) i ett Excelblad
Tips 43: Koppla flera tabeller till ett utsnitt (slicer)
Tips 44: Hur man lägger in datum i en OM funktion
Tips 45: Ta bort dubbletter i en lista
Tips 46: Formel som visar bladnamn i en cell
Tips 47: Ändra standardformatet Normal i Excel
Tips 48: Kortkommando för att visa formler
Tips 49: Räkna antal ord i en cell
Tips 50: Automatisk uppdatering av pivottabeller när arbetsboken öppnas
Tips 51: Hur ser man vilken version av Excel man har?
Tips 52: Hur skriver man ett promilletecken i Excel?
Tips 53: Hur hittar man arbetsboken Personliga makron
Tips 54: Avblockera Excelfiler som där Microsoft har blockerat makron från att köra

Tips 1: Vrida data från kolumn till rad och vice versa (transponera)

Problem: Jag har en massa data i kolumner. Hur gör jag för att vrida om dem så att de ligger i en rad istället.

Lösning: Kopiera dina kolumner. Ställ dig i första cellen där du vill att raden skall börja. Välj: Klistra in special -> Transponera (Fliken Start – gruppen Urklipp). Notera att det finns en knapp för detta direkt under Klistra in special.

Tips 2: villkorsstyrd formatering baserad på formel

Problem: Jag skulle vilja ha en villkorsstyrd formatering som markerar dubbletter oavsett om talet är positivt eller negativt. D.v.s. 10 och -10 skall markeras som en dubblett.

Lösning: Om området du vill a formatet i ligger i A1 till A8 så löser formeln =ANTAL.OM($A$1:$A$8;A1)+ANTAL.OM($A$1:$A$8;-A1)>1 detta. Om du bara vill få en markering i en cell som (enbart) ar sin motsvarighet i ett negativt tal (dvs 10 och -10 eller -10 och 10) så kan du istället använda formeln =ANTAL.OM($A$1:$A$8;-A1)>0. Läs mer om ” Använda en formel för att avgöra vilka celler som ska formateras”.

Tips 3: Skapa slumptal

Du kan använda funktionen Slump för att generera slumptal. Med funktionen SLUMP.MELLAN (RANDBETWEEN) kan du generera ett sluhttp://andersexcel.se/wp-admin/post.php?post=407&action=edit#mpat heltal mellan intervall du själv anger.

Följande funktion slumpar ett heltal mellan 0 och 100: =SLUMP.MELLAN(0;100)

I mitt blogginlägg ”Slumpa med Excel” lär du dig mer om att slumpa. Till exempel hur du kan göra ett slumpmässigt urval med SLUMP. Där finns även en film att titta på som visar hur du gör.

Tips 4: Hitta det n:te största värde i en lista

Med funktionen STÖRSTA kan du hitta det n:te största värdet i en mängd data. Du kan använda den här funktionen för att markera ett värde baserat på dess relativa position. Du kan exempelvis använda STÖRSTA för att returnera det högsta, det näst högsta eller det tredje högsta resultatet.

I detta exempel ska vi söka efter det näst högsta värdet i en stor lista (A2:D1000). Vi gör detta med kalkylbladsfunkionen STÖRSTA. Funktionen tillhör kategorin Statistik

Syntaxen är: =STÖRSTA(Matris;n)

Formeln blir då:=STÖRSTA(A2:D1000;2)

 • Matris är det cellområde där du söker.
 • n är den position från det största värdet i matrisen som du vill söka efter. Anger du 2 så får du det näst högsta, anger du 3 får du det tredje högsta etc.

Vill du leta efter det näst lägsta värdet använder du funktionen MINSTA istället.

Tips 5: Skriv in samma data i flera celler samtidigt

Om du vill skriva in samma innehåll eller formler i flera celler samtidigt kan du genom ett enkelt kommando fylla alla markerade celler. Cellerna behöver inte vara sammanhängande.

Gör så här:

 1. Markera de celler som du vill skriva in data i.
 2. Skriv in det önskade innehållet i den aktiva cellen.
 3. Bekräfta med Ctrl+Enter.

Alla celler som var markerade fylls nu med det innehåll som du skrev in.

Tips 6: Avrunda uppåt eller nedåt till närmaste tusental

Nedanstående formel avrundar ett tal i cell A1 uppåt eller nedåt till närmaste tusental beroende på om talets hundratal är större än eller lika med 500.

=AVRUNDA(A1;-3)

Engelsk:

=ROUND(A1,-3)

OBS! Vill du avrunda till närmaste hundratal anger du istället argumentet -2

Tips 7: Markera alla formler i ett kalkylblad

Du kan på ett väldigt enkelt sätt att markera alla formler i ett kalkylblad. Det är praktiskt om du vill visa alla formler med fet stil eller en viss färg. Detta gör det tydligare att dela upp bladet i områden som man skall skriva in värden i och områden där dessa beräknas (god kalkylbladsprincip).

 1. Fliken Start, grupp Redigering, Sök och markera, välj Gå till special.
 2. Markera alternativet Formler.
 3. Klicka på OK
 4. Välj sedan de format du önskar, t.ex. fyllningsfärg (se gruppen Tecken i startfliken)

Tips 8: Snabbkommando för Gå till special

(se tidigare tips om Gå till special)

 1. Tryck F5
 2. Klicka på Special


Tips 9: Skydda dina formler

Det är viktigt att skydda formler i ett kalkylblad från att raderas av misstag. Vissa tycker att detta är komplicerat, men det finns en logik även i detta. Samtliga celler är som standard låsta, men låset aktiveras först när kalkylbladet skyddas. Följ dessa instruktioner för att skydda dina formler:

 1. Markera de celler som ska kunna redigeras, d.v.s de celler som INTE ska vara låsta.
 2. Ta fram dialogrutan formatera celler (kortkommando Ctrl+1)
 3. Välj bladfliken Skydd och ta bort bocken i rutan Låst.
 4. Klicka på OK. Du har nu ändrat egenskapen Låst till falskt för de markerade cellerna.
 5. Gå till fliken Granska och klicka på Skydda blad (gruppen ändringar).
 6. Ange ett lösenord och bekräfta detta om du vill ha ett lösenord. Detta är dock valfritt. Tänk på att lösenordet inte är så svårt att lirka upp… (se tips 10)

Tips 10: Låsa upp ett lösenordsskyddat kalkylblad eller arbetsbok

Skydda blad och arbetsböcker i Excel för att undvika att man av misstag skriver över eller förändrar en arbetsbok. Utgå från att de som verkligen vill låsa upp ett skyddat blad kan göra det.

Har du låst ett blad i en arbetsbok glömt det så finns det gott om VBA-kod som kan lirka fram lösenordet åt dig. Principen med dessa program är rätt enkelt. En snurra testar alla tänkbara teckenkombinationer tills man hittar rätt, och det brukar gå rätt snabbt. Oavsett vilket lösenord du skrivit så översätter nämligen Excel denna till en teckenserie med 12 tecken, där de 11 första bara är A eller B och det sista kan ha 95 olika tecken, dvs 2^11 * 96 = 194650. Att testa 194650 teckenkombinationer går rätt snabbt för en bra dator.

Här har du en textfil som innehåller VBA-kod som låser upp skyddet på alla skyddade arbetsblad och även arbetsbokens skydd: remove_password.txt

Klistra in VBA-koden i en modul i en arbetsbok. Gå till din låsta arbetsbok och starta VBA-koden därifrån.

Här har du en film på YouTube som visar hur du gör. OBS! Använd bara detta på arbetsböcker som du äger. Svenskspråkig film, Engelskspråkig film

Andersexcel tar inget ansvar för kodens funktion och jag kan inte svara på några frågor om den (se hänvisningen i koden).

Tips 11: Ett makro som lägger sökväg i sidfoten

Om du lägger sökvägen till ett Exceldokument i sidfoten på dina utskrifter så kan du enkelt se var det dokument du skrivit ut kan hittas igen bland alla dina mappar i datorn (t.ex. C:\Users\Documents\Excel\Sidfotexempel.xlsx). Så här gör du ett makro som gör att du kan lägga in (och ta bort) sökvägen i sidfoten med en knapptryckning. Genom att spara makrot i arbetsboken Egna.xlsb (eller Personal.xlsb) så kommer du nå makrot varje gång du öppnar Excel.

Tryck Alt+F11 för att öppna en VBEditorn

Markera Egna.xls i projektfönstret och öppna ett modulfönster (dubbelklicka på Module, alt välj Infoga, Modul om du vill lägga koden i en ny modul)

Skriv in följande procedur i en modul för att infoga sökvägen på det aktiva bladet:

Sub VisaSökväg ()

ActiveSheet.PageSetup.RightFooter=ActiveWorkbook.FullName

End Sub

Om du vill ha sökvägen på samtliga blad i arbetsboken ser proceduren ut så här:

Sub VisaSökvägAllaBlad()

Dim intBlad as Integer

For intBlad = 1 to Sheets.Count

Sheets(intBlad).PageSetup.RightFooter=ActiveWorkbook.FullName

Next intBlad

End Sub

Koppla sedan makrot till en knapp (se annat tips)

OBS! Om inte Egna.xls finns i projektfönstret måste den skapas först (se annat tips)

Tips 12: Ta bort text i sidhuvuden och sidfötter i ett kalkylblad

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.
 2. Kalkylbladet visas i vyn Sidlayout.
 3. Välj Gå till sidhuvud eller Gå till Sidfot i gruppen Navigering i fliken Design (Verktyg för sidhuvud och sidfot).
 4. Markera sidfoten/sidhuvudet du vill ta bort, klicka på Delete eller Backsteg.
 5. Du växlar till vyn Normal genom att klicka på Visa -> Arbetsboksvyer -> Normal.

Tips 13: Ta bort text i sidhuvuden och sidfötter alla kalkylblad i hela samtidigt

 1. Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmenyn.
 2. Klicka på dialogruteikonen i gruppen Utskriftsformat (gruppens nedre högra hörn) och ta fram Utskriftsformat.
 3. Välj fliken Sidhuvud/Sidfot, klicka på Anpassa sidfot (eller sidhuvud).
 4. Markera den text du vill ta bort den text du vill.
 5. Klicka på OK.
 6. Gå till fliken Visa och välj Normal (i gruppen Arbetsboksvyer) för att visa arbetsboken i normal vy.
 7. Avmarkera ”alla-blad-markeringen” genom att klicka på en bladflik (en annan än den som du klickade på när du markerade alla blad).

Utskriftsformat kan du också ta fram genom Arkiv -> Skriv ut, och klicka på Utskriftsformat.

Tips 14: Skapa arbetsboken Egna

Arbetsboken Egna.xlsb (eller Personal) är en dold arbetsbok som man bland annat kan lagra VBA-kod i som man alltid vill kunna komma åt, t.ex. i form av att makro som skall kunna köras varje gång du öppnar Excel. Arbetsboken Egna kan tas fram och döljas från Fliken Visa -> Ta fram resp. Dölj. Om du inte har någon Egna.xlsb kan du skapa den så här:

 1. Välj Utvecklare -> Spela in makro (om du inte har fliken Utvecklare se Tips: Ta fram fliken utvecklare).
 2. I rutan Lagra makrot i, Välj Arbetsboken Egna makronKlicka på OK
 3. Klicka på knappen Stoppa inspelning.
 4. Nu finns arbetsboken Egna.

Tips 15: Ta fram fliken utvecklare

Fliken Utvecklare syns inte om standard i Excel.

Så här tar du fram den i Excel 2010

 1. Välj fliken Arkiv, Alternativ
 2. Välj Anpassa menyfliksområdet.
 3. Markera Utvecklare i listan över primära flikar

Tips 16: Skapa ett eget talformat som visar m²

 1. Gå till Infoga Symbol och leta upp tecknet för upphöjt i 2 (Unicode (hex) kod 00B2) och infoga den i en cell.
 2. Kopiera tecknet i cellen.
 3. Öppna format celler (Ctrl 1) och skapa ett eget anpassat talformat med koden, t.ex. 0” m²”.
  Har gjort en film om detta: http://www.youtube.com/watch?v=xNP4PGijfps

Tips 17: Räkna antal tecken i en cell utan mellanslag

Med funktionen LÄNGD kan du räkna hur många tecken som finns i en cell inklusive mellanslag.

Exempel: Om cell A1 innehåller texten ”qwert qwert qwert” så kommer =LÄNGD(A1) ge svaret 17.

Men om du vill räkna hur många tecken som finns i cellen exklusive mellanslag kan du komplettera funktionen LÄNGD med funktionen BYT.UT. Syntaxen för funktionen är:

BYT.UT(text; gammal_text; ny_text; [antal_förekomster])

 • Text. Detta är den text (eller en referens till en cell med den text) som du vill byta tecken i.
 • Gammal_text . Detta är den text som du vill byta ut.
 • Ny_text. Detta är den text som du vill ersätta gammal_text med.
 • Antal_förekomster. (Valfritt heltal) anger vilken förekomst av gammal_text som du vill ersätta med ny_text. Om du anger antal_förekomster kommer endast den angivna förekomsten av gammal_text att bytas ut. Annars ändras alla förekomster av gammal_text i text till ny_text.

Nu ska vi alltså räkna ut hur många tecken det finns i en cell utan mellanslag så vi använder funktionen BYT.UT för att ersätta alla mellanslag med en tom sträng och låter funktionen LÄNGD beräkna resultatet.

=BYT.UT(A1;” ”;””) kommer i vårt exempel ge resultatet ”qwertqwertqwert”
Och =LÄNGD(BYT.UT(A1;” ”;””)) kommer ge värdet 15, dvs antal tecken i cell A1 utan mellanslag.

Tips 18: Formatera celler så tusental visas utan nollor

Anta att du har en tabell där cellerna innehåller värden med många siffror. Om du exempelvis har värdet 15000 i en cell vill du visa den som 15 istället för att spara kolumnbredd. Nedanstående exempel döljer de tre sista siffrorna och avrundar talet.

 1. Markera cellen eller cellerna som ska formateras
 2. Klicka på menyn Format – Celler
 3. Välj kategori Anpassat
 4. I rutan, typ skriv 0 samt ett mellanslag

Vill du istället att talet ska visas med en decimal, ex: 15100 ska bli 15,1 använder du följande format: ,0

Tips 19: Konvertera plusvärden till minusvärden och vice versa

Om du har en kolumn med bara minusvärden och vill att dessa ska visas som absoluta värden istället kan du göra på följande sätt:

 1. Skriv in värdet -1 i en cell
 2. Kopiera cellen
 3. Markera hela kolumnen med de tal som ska konverteras
 4. Välj fliken Start, Klistra in – Klistra in special
 5. Välj Åtgärd Multiplicera
 6. Klicka på OK

<
Tips 20: Markera alla formler i ett kalkylblad

När man skapar en kalkyl kan det vara smart att göra det tydligt vilka delar i kalkylen som består av formler och vilka delar som är värden. Om du på ett snabbt och enkelt sätt vill markera alla formler i ett kalkylblad kan du göra på följande sätt:

 1. Välj Start -> Sök och markera (grupp Redigering) -> Gå till special
 2. Välj alternativet Formler
 3. Klicka OK

Notera att i kryssrutorna under Formler kan du ange vilken typ av formel som du vill markera, tal, text, logiska eller felvärden.

Tips 21: Dölj felmeddelanden med OMFEL

Har du sett följande felmeddelande i en cell någon gång? #Division/0!
Det har du säkert. Det finns ett enkelt sätt att dölja dessa felmeddelanden. Tänk dig att du vill dividera värdet i cell A1 med värdet i cell A2 och visa resultatet i cell A3. Så länge cell A2 är tom eller innehåller ett nollvärde visas felmeddelandet #Division/0!. Det finns ett enkelt sätt att lösa detta. Sedan Excel 2007 finns funktionen OMFEL, med den kan du täcka upp alla tänkbara fel.

Med funktionen =OMFEL(A1/A2;””) så kommer alla felmeddelanden ersättas med ””, dvs en blank cell.

OMFEL har två argument värde och värde_om_fel, där värde är den beräkning du vill göra och värde_om_fel är vad som skall hända om värde ger ett felmeddelande så som #SAKNAS!, #VÄRDEFEL!, #REFERENS!, #DIVISION/0!, #OGILTIGT!, #NAMN? och #SKÄRNING!.

Tips 22: Koppla ett makro till en knapp i verktygsfältet snabbåtkomst

Om du gjort ett makro kan det vara smidigt att koppla det till en knapp. Enklast är att koppla makrot till en kapp i verktygsfältet snabbåtkomst (raden med knappar som ligger högst upp till vänster i programfönstret). Gör bara så här:

 1. Klicka på pilen Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst.
 2. Välj Fler kommandon.
 3. Välj kommandon från Makron.
 4. I listan över makron, välj det du vill koppla till en knapp och klicka på Lägg till.

Vill du ändra namn eller knappfigur kan du klicka på Ändra, annars OK. Färdigt!

Tips 23: Dölj Nollvärden i enstaka celler

Som du kanske vet kan du dölja alla Nollvärden i ett kalkylblad genom att välja Arkiv -> Alternativ -> Avancerat och avmarkera rutan ”Visa en nolla i celler som har ett nollvärde (under gruppen Visa alternativ för det här kalkylbladet).
Men om du i vissa celler vill visa noll och i andra vill du dölja dessa kan du formatera cellen med
följande format: 0;-0;;@
Gör så här:

 1. Markera cellen eller cellerna som ska formateras
 2. Högerklicka och välj Formatera celler (eller kortkommando Ctrl + 1)
 3. Välj kategori Anpassat
 4. I rutan Typ, skriv in talformatet 0;-0;;@
 5. Klicka OK

Den generella strukturen för talformat är: Plusvärden;Minusvärden;Nollvärden;Text, vilket således innebär för vårt exempel att:

 • Första nollan anger att plusvärden ska visas som heltal
 • Andra nollan (-0) anger att minusvärden ska visas med minustecken och i heltal.
 • Tredje värdet är nollvärden och där utelämnar vi argumentet (vilket innebär att nollvärden döljs).
 • Sista argumentet är text och där har vi en textplatshållare.

 

Tips 24: Dagens datum

Funktionen =IDAG() ger dagens datum [=TODAY() ].

Kortkommandot Ctrl+Shift+; (tryck ner tangenten Ctrl och tangenten Shift och tangenten för semikolon) ger också dagens datum i aktiv cell.

Skillnaden är att funktionen =IDAG alltid ger dagens datum, medan kortkommandot ger det datum som är aktuellt när man skrev det (i morgon kommer det att visa gårdagens datum).

Tips 25: Räkna ut svenskt veckonummer med VECKONR

Att räkna ut veckonummer är lättare sagt än gjort. Det finns nämligen många olika sätt att räkna på. Det finns visserligen en europeisk standard (ISO8601) men alla följer ju inte den, så man bör vara lite försiktig använda veckonummer i internationella sammanhang. Vad som krånglar till det är främst när vecka nummer 1 skall börja, men även hur man hanterar sista veckan (finns det en vecka 53, eller kanske en vecka 54?). Som ett exempel kan man ta måndag den 31 december 2012 som är vecka 1 i Sverige, vecka 53 i USA och vecka 54 i en del andra länder. Krångligheten syns även i Excels funktion VECKONR som har tio olika sätt att räkna ut veckonummer på (s.k. returtyper).

VECKONR har följande syntax: (Tal;Returtyp). Där Tal är det datum (tidsserienummer) som man vill veta veckonummer på och Returtyp är vilken veckonummertyp som skall gälla. I Sverige (tillsammans med större delen av Europa och de länder som ansluter sig till ISO 8601) använder typ 21.

Vill du veta dagens datums veckonummer kan du lägga in funktionen IDAG() som Tal, mao:

=VECKONR(IDAG();21) ger svenskt veckonummer.

Notera att Excels hjälpfunktion inte är så behjälplig i detta fall, innehåller både fel och otydligheter.

Jag reder ut detta mer i mitt blogginlägg: http://andersexcel.se/visa-svenska-veckonummer-med-veckonr/

Tips 26: Om du vill summera data från flera kalkylblad

Tänk dig att du samlar varje månadsrapport i ett arbetsblad och att du i slutet av året vill summera alla månader till en årsrapport. Det är i sådana situationer som man kan hamna i en situation när man vill summera samma cell i många blad. Säg till exempel att du vill summera cell A1 från Blad1 med A1 från Blad2 med cell A1 från Blad3 osv… Så här gör du för att smidigast skapa en formel som borrar sig genom hela din arbetsbok:

 1. Markera den cell där du vill att resultatet skall hamna
 2. Klicka på Summa-knappen
 3. Aktivera det första bladet i den grupp som ska summeras
 4. Markera den första cellreferens som ska summeras
 5. Håll ned Skift-tangenten och klicka på det sista bladet i gruppen
 6. Bekräfta med Enter-tangenten.


Tips 27: Räkna fram nRoten

Kvadratroten ur ett tal är det tal som gånger sig självt blir ett visst tal.

Ex. Roten ur 16 = 4, Roten ur 64 = 8

nRoten ur ett tal är ett okänt tal som upphöjt till ett känt tal blir ett känt tal.

Ex. Vad är det som upphöjt till 6 blir 64

 • Formeln för denna beräkning är: =64^(1/6)
 • Formeln i Excel skulle bli =B2^(1/C2),
 • Där X upphöjt i C2 blir lika med B2

Tips 28: Korrigera felaktiga datumformat

Det är vanligt att man ibland hämtar in kolumner där datumen visas som heltal, ex: 20010501. Detta går inte att korrigera med en vanlig datumformatering. För att korrigera, gör så här:

 1. Markera hela kolumnen med felaktiga datum. OBS! Endast en kolumn i taget.
 2. Klicka på fliken Data – Text till kolumner (i gruppen Dataverktyg)
 3. Klicka på knappen Nästa två gånger utan att ändra någonting.
 4. Klicka på alternativknappen Datum och välj önskat datumformat.
 5. Klicka på slutför

Tips 29: Formel som räknar ut kön baserat på personnummer

I ett svenskt personnummer visar den näst sista siffran på vilket kön personen har. Om siffran är udda är det en man och om siffran är jämn är det en kvinna.

Nedanstående formel räknar fram könet baserat på den näst sista siffran i personnumret om personnumret står i cell A1.

=OM(ÄRJÄMN(VÄNSTER(HÖGER(A1;2)));”Kvinna”;”Man”)

Engelsk: =IF(ISEVEN(LEFT(RIGHT(A1;2)));”Kvinna”;”Man”)

Genom att använda kombinationen VÄNSTER  och HÖGER spelar det inte någon roll med hur många tecken personnumret är skrivet (med eller utan bindestreck eller med ÅÅ eller ÅÅÅÅ), så länge som teckensträngen slutar med de två sista siffrorna i kontrollnumret. Om du vet exakt hur många tecken personnumret är skrivet med kan du istället använda EXTEXT. I följande exempel antas att personnumret är tio tecken, och kön bestäms då av tecken nummer nio:

=OM(ÄRJÄMN(EXTEXT(A1;9;1));”Kvinna”;”Man”)

Engelsk: =IF(ISEVEN(MID(A1;9;1));”Kvinna”;”Man”)

Tips 30: Villkorsstyrt format på varannan rad

Om du infogar eller tar bort rader från en lista som du formaterat med olika format varannan rad så kan formatet förstöras. Detta kan du komma runt genom att skapa ett villkorsstyrt format som automatiskt formaterar varannan rad olika. Så här gör du för att lägga till ett villkorsstyrt format som ger olika format på varannan rad:

 1. Markera området som du vill formatera.
 2. Välj Startfliken -> Villkorsstyrd formatering -> Ny regel.
 3. om ”Ny formateringsregel” välj ”Bestäm vilka celler som skall formateras genom att använda en formel”.
 4. I rutan för ”Formatera värden där den här formeln är sann” skriv in formeln =REST(RAD();2)=0
 5. Klicka på knappen Format och ställ in det format (tal, tecken, kantlinje, fyllning) du vill ha på alla rader med jämnt radnummer.
 6. Klicka på OK.

 

Nu kommer alla rader på jämna radnummer vara formaterade och udda radnummer oformaterade (vita). Vill du ha ett annat format på udda radnummer kan du göra detta på två sätt:

 • Antingen: Formatera hela området på vanligt sätt (Ctrl+1) innan du skapar det villkorsstyrda formatet. Det villkorsstyrda formatet på de jämna raderna kommer sedan täcka det vanliga formatet som därför enbart kommer synas på de udda raderna.
 • Eller: Välj Villkorsstyrd formatering -> Ny regel, välj ”Bestäm vilka celler som skall formateras genom att använda en formel”. Lägg in formeln =REST(RAD();2)=1 och ställ in önskat format på udda rader.


Tips 31: Räkna med sekunder

Om du vill göra om sekunder till tt:mm:ss-format så behöver du förstå grundprincipen med att räkna med tid. Se mitt blogginlägg om detta.

 1. Om du summar celler som innehåller sekunder i form av heltal kan du konvertera dem till formatet tt:mm:ss på följande sätt:
 2. Dela summan med 86400 (antal sekunder på ett dygn), tex =A1/86400
 3. Välj Formatera celler (kortkommando Ctrl+1) och Tal kategori Anpassat skriv in det anpassade talformatet [t]:mm:ss

Det går ju 3600 sekunder på en timme och 5400 sekunder på en och en halv timme. Om du formaterar resultatet av =5400/86400 med [t]:mm:ss kommer du få resultatet 1:30:00.

Notera att detta inte är det samma som decimaltalet 1,3 utan tidsseriekoden för en minut och trettio sekunder. D.v.s. om du multiplicerar detta med två blir resultatet 3:00:00 (inte 2,6 som det skulle bli om det var ett decimaltal).

Tips 32: Skapa en egen Excel mall

För att skapa en egen Excel-mall börjar du med att göra den mall du vill ha i en vanlig arbetsbok.

Välj därefter Spara som och spara den i filformatet Excel-mallar.

Färdigt! Nu finns mallen bland ”Mina mallar”. Se även blogg inlägg om detta

Tips 33: Räkna ut ålder från personnummer i Excel

För att räkna ut antal år mellan två datum kan man använda funktionen DATEDIF. Den är en lite speciell funktion som inte finns officiellt i Excel, men ändå går att använda. Jag beskriver detta i ett blogginlägg.
Hur man räknar ut ålder från ett personnummer påverkas av hur personnumret är skrivet i Excel. Man kan tänka sig flera varianter.

 1. som ett datum t.ex. 1995-01-05 (utan kontrollnummer)
 2. en tiosiffrig teckensträng ÅÅMMDDXXXX
 3. en tolvsiffrig teckensträng ÅÅÅÅMMDDXXXX

Dessutom kan man tänka sig varianter med ett streck mellan datumserien och kontrollsiffrorna. Detta spelar dock ingen roll för detta exempel.

Om personnumret ligger i cell A1 så ger följande funktioner med DATDIF antal fyllda år. För de tre olika varianterna:

 1. =DATEDIF(A1;IDAG();”y”)
 2. =DATEDIF(DATUM(VÄNSTER(A1;2);EXTEXT(A1;3;2);EXTEXT(A1;5;2));IDAG();”y”)
 3. =DATEDIF(DATUM(VÄNSTER(A1;4);EXTEXT(A1;5;2);EXTEXT(A1;7;2));IDAG();”y”)

och motsvarande i engelskt Excel:

 1. =DATEDIF(A1;TODAY();”y”)
 2. =DATEDIF(DATE(LEFT(A1;2);MID(A1;3;2);MID(A1;5;2));TODAY();”y”)
 3. =DATEDIF(DATE(LEFT(A1;4);MID(A1;5;2);MID(A1;7;2));TODAY();”y”)

Se även mitt blogginlägg där jag beskriver DATEDIF mer utförligt. En begränsning med exempel 2 är att beräkningen antar födelseår på 1900-talet (110822 = 101 år gammal).

Tips 34: Beräkna skillnaden mellan två tider som kan eller inte kan gå över midnatt

Om du vill räkna ut antal timmar mellan två tider som går över midnatt (t.ex. från 22:00 till 02:00) fungerar inte en enkel formel som sluttid minus starttid. Om Din starttid är i cell A1 och sluttid är i cell B1 så kommer följande formel ge rätt avstånd oavsett om tiden går över midnatt eller inte:
=B1-A1+(B1<A1)

Tips 35: Byta namn på ett kalkylblad

1. Dubbelklicka på blandfliken för kalkylbladet du vill byta namn på.
2. Skriv ett nytt namn och tryck enter.

Tips 36: Kopiera ett kalkylblad till en annan arbetsbok

1. Högerklicka på bladfliken
2. Välj Flytta eller kopiera
3. Välj vilken arbetsbok du vill flytta bladet till i rutan Till Bok, bocka för Skapa en kopia och klicka på OK.

Tips 37: Beräkna nuvärdet av ett belopp som utbetalas någon gång i framtiden

Med funktionen NUVÄRDE kan du räkna ut vad ett belopp i framtiden är värt idag. NUVÄRDE har syntaxen NUVÄRDE(ränta; periodantal; betalning; [slutvärde]; [typ]).

Om det är ett enstaka belopp du skall nuvärdeberäkna anger du det för argumentet Slutvärde och lämnar argumentet Betalning blank. Argumentet Typ kan du också hoppa över (antar att betalningen sker i slutet av perioden).

Om du t.ex. vill räkna ut vad 1000 kronor om fem år med en kalkylränta på 5 procent är värt idag kan du skriva =NUVÄRDE(10%;5;;-1000) och få svaret 620,92 kr. Notera minustecknet före slutvärdet (funktionen antar betalningar är utbetalningar vilket jag korrigerar med ett minustecken).

Tips 38: Skapa en talserie som räknas upp automatiskt

Om du vill ha en talserie som räknar upp med 2 heltal per steg, tex 2, 4, 6, 8 osv till ett tal som du önskar så kan du göra så här:
Skriv in 2 i en cell och 4 i nästa cell. Markera bägge cellerna och kopiera markeringen genom att dra i kopieringshantaget (den svarta fyrkanten i cellens nedre högre hörn). Cellerna du kopierar kommer då automatisk att räknas upp med den naturliga följden av de två talen. Detta fungerar oavsett vilka två tal du skrivit in. 1 och 3 ger t.ex. serien 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. Se mitt blogginlägg där jag visar fler smarta sätt att skapa talserier.

Tips 39: Kopiera relativa referenser som absoluta

Vill du kopiera relativa referenser utan att de förändras relativt kan du göra följande:

 1. Markera området du skall kopiera. Sök och ersätt alla lika med tecken med ett specialtecken (förslagsvis paragraf) (t.ex. så att =$N4*O$3 blir §$N4*O$3).
 2. Kopiera området och klistra in det där du vill ha det.
 3. Gör sedan en omvänd sök och ersätt, dvs sök efter paragraf och ersätt med lika med tecken.

Se mitt blogginlägg som mer detaljerat beskriver hur du kan överlista de relativa referenserna vid kopiering.

Tips 40: Korrigera negativa tal med efterföljande minus

Vissa system genererar minustecknet efter talen för negativa tal, dvs -9 visas som 9-. Detta gillar inte Excel som kommer att läsa talet som ej beräkningsbar text. Det snabbate sättet att fixa detta är följande: Markera dina celler som innehåller dessa värden. I datafliken väljer du sedan ”Text till kolumner” i gruppen dataverktyg. Klicka på slutför. Klart!

Förklaring: I steg 3 i Guiden Omvandla text till kolumner finns en knapp för avancerade inställningar. Där finns bland annat ett val att korrigera ”Efterföljande minus för negativa tal”. Denna är markerad som default. Därför räcker det med att bara kicka ”Slutför” i steg 1.

Jag har även en film som visar detta: Korrigera negativa tal med efterföljande minus

Tips 41: Räkna med exponent (upphöjd med) i Excel

Vill du räkna vad ett värde blir om det blir upphöjt med något, så använder du ett fristående cirkumflex (”tak”-tecken mellan bas och exponent, t.ex. 10^5. Du kan naturligtvis även skapa formler där värdet i en cell är upphöjt med värdet i en annan cell, t.ex. =A1^A2
För att skriva in ett fristående cirkumflex brukar det vara enklast att trycka ett blanksteg efter att du klickat på tangenten för cirkulflex annars kommer det skrivas som som en accent över nästa bokstav som skriv in.
Förutom ^ så brukar den tangenten även ha tecknen ~ och ¨. På engelska heter cirkumflex caret men kan även kallas för hat, control eller uparrow. Själv brukar jag alltid kalla det för tak-tecken.

Tips 42: Räkna endast synliga rader (eller celler) i ett Excelblad

Om du har tabell där du har dolt vissa rader (antingen med ett filter eller manuellt dolda rader) och vill räkna antal synliga rader kan du använda funktionen =DELSUMMA(102;A5:A22). Här räknas antal celler i området A4:A22 som innehåller tal (vilket blir detsamma som antalet rader). Vill du istället räkna antal celler som inte är tomma (innehåller både text och tal) ändrar du funktionsnumret i funktionen till 103, dvs =DELSUMMA(103;A5:A22).

Tips 43: Koppla flera tabeller till ett utsnitt (slicer)

Högerklicka på ditt utsnitt och välj Rapportinställningar. Där kan du sedan markera vilka pivottabeller som skall vara kopplade till ditt utsnitt. En förutsättning för detta är naturligtvis att alla dina pivottabeller är skapade från samma datatabell.

Tips 44: Hur man lägger in datum i en OM funktion

Om du vill ha en OM-funktion med ett datum i det logiska testet, t.ex. om du vill kolla om datumet i cell A1 har passerat ett visst datum så måste du skriva datumet i det logiska testet med Excels tidsseriekod. Varje datum i Excel motsvarar en tidsseriekod är 1 januari 1900 är 1, 2 januari 1900 är 2 osv och 27 maj 2018 motsvarar tidsseriekoden 43247. Så för att få din OM-sats att fungera behöver du skriva funktionen enligt följande: =OM(A1>43247;”Tid överskriden”;”Tid kvar”). Här kommer funktionen returnera ”Tid överskriden” om datumet i cell A1 är större än det datum som motsvaras av tidsseriekoden 43247 och ”Tid kvar” om det inte är större. För att ta reda på vilken tidsseriekod ett visst datum motsvarar kan du bara skriva in datumet med vanligt datumformat (t.ex. 2018-05-28) och sedan ändra talformatet till ett Allmänt talformat (se gruppen Tal i fliken Start).
En alternativ lösnign till detta är att skriva in din datumgräns i en egen cell och sedan referera till den i din OM-funktion, t.ex. =OM(A1>B1;”Tid överskriden”;”Tid kvar”) – där datumgränsen ligger i cell B1.

Tips 45: Ta bort dubbletter i en lista

Markera en cell i din lista och gå till fliken Data, gruppen Dataverktyg, Ta bort dubbletter. Markera vad som räknas som dubblett och klicka på OK. Jag har även lagt ut en film på min YouTubekanal om hur man kan hantera dubbletter i Excel: https://youtu.be/-5yfaYfkq5Y

Tips 46: Formel som visar bladnamn i en cell

Följande formel kan visa bladnamnet i en cell:
=HÖGER(CELL(”Filnamn”;A1);LÄNGD(CELL(”Filnamn”;A1))-SÖK(”]”;CELL(”Filnamn”;A1)))
Engelska =RIGHT(CELL(”filename”;A1);LEN(CELL(”filename”;A1))-SEARCH(”]”;CELL(”filename”;A1)))
Notera att om operativsystemets nationella inställningar också är engelska används kommatecken som avskiljare mellan argumentet (inte som här med semikolon).

Tips 47: Ändra standardformatet Normal i Excel

Om det blivit problem med standardformatet i Excel (så att de t.ex. visar Datum och inte Normal) kan du ändra det på följande sätt:

 1. Gå till Anpassa format (startfliken, gruppen Format) och högerklicka på formatmallen för Normal och välj ”Ändra…”
 2. Ändra formatet tillbaka till Normal.

En mer utförlig förklaring till detta, men bilder, hittar du i mitt blogginlägg: Vad gör man när Excels standardformat har blivit Datum

Tips 48: Kortkommando för visa formler i Excel

Om man söker kortkommandot i Excel för att visa formler så brukar antingen Ctrl+§ eller Ctrl+’ dykla upp. Av någon anledning så fungerar inte detta kortkommando alltid. Det kan vara på grund av det svenska tangentbordet, svenskt språk på operativsystemet eller bara för att det är svensk version av Excel.

Ett alternativt sätt är då att använda Alt-kortkommandon. Om du trycker ner Alt-tangenten så ser du en bokstav vid varje flik. För fliken formler visas M. Trycker man ner M ser du en bokstav vid varje kommando i fliken formler. För visa Formler är bokstaven V. Ett alternativt kortkommando för att visa formler i Excel är därför att trycka på Alt, M, V (tryck sekventiellt inte samtidigt).

När man blir van med Alt- kortkommandon så kan de vara både snabbare och enklare än att klicka med musen eller komma ihåg en massa Ctrl-klick…

Tips 49: Räkna antal ord i en cell

Anta att du har en lista med exempelvis boktitlar och behöver räkna hur många ord varje titel består av.
Följande formel räknar antalet ord i cell B1:
=OM(LÄNGD(B1)=0;0;LÄNGD(RENSA(B1))-LÄNGD(BYT.UT(RENSA(B1);” ”;””))+1)
Engelsk:
=IF(LEN(B1)=0;0;LEN(TRIM(B1))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(B1);” ”;””))+1)
Förklaring: Formeln räknar först ut (med funktionen LÄNGD) hur många ord som finns totalt och tar detta minus hur många ords som finns efter att man tagit bort alla blanksteg (+1). T.ex. ”hej på er” har totalt nio tecken och ”hejpåer” har sju tecken. 9-7+1=3 (ord totalt). För att göra formeln lite mer felsäker ligger den inkapslad i en OM -funktion för att kontrollera att det finns mer än 0 tecken. Om strängen innehåller 0 tecken blir resultatet ”” (dvs ingenting). Som ytterligare felkontroll är Funktionen RENSA används för att ta bort eventuella dubbla blanksteg (RENSA tar bort alla blanksteg från text, utom enkla blanksteg mellan ord).

Tips 50: Automatisk uppdatering av pivottabeller när arbetsboken öppnas

Högerklicka i din pivottabell och välj Pivottabellalternativ. I fliken Data markerar du ”Uppdatera data när filen öppnas”.

Tips 51: Hur ser man vilken version av Excel man har?

I Excel: I Arkivmenyn (File), klicka på ”Konto” så ser du vilken version du har. Väl där kan du klicka på ”Om Excel” och också se om du har en 64- och 32-bitarsversionen av Office

Tips 52: Hur Hur skriver man ett promilletecken i Excel?

För att få Excel att visa promille tecken i Excel, dvs ‰ , så kan du hålla ner Alt-tangenten och medan den är nedtryckt skriver du sifforna 0137 på det numeriska siffertangentbordet, när du släpper Alt-tangenten så får du ett ‰

Tips 53: Hur hittar man arbetsboken Personliga makron?

Var finns arbetsboken personliga makron (EGNA.xlsb eller PERSONAL.xlsb)?

Det här är ett sätt att hitta adressen till PERSONAL.xlsb. Användbart till exempel om du har en ny dator och vill flytta arbetsboken så att du får tillgång till ditt makrobibliotek i din nya dator.

 • Tryck [Alt]+[F11] to starta Visual Basic Editor VBE.
 • Om inte Direktfönstret (Immediate window) är synlig i VBE, tryck [Ctrl]+[g] för att ta fram Direktfönstret
 • I Direktfönstret skriv in ? application.StartupPath och tryck Enter.
 • Adressen till XLSTART kommer att visas.
 • Sen kan du kopiera adressen och gå till File Explorer/utforskaren för att hitta din arbetsbok

Tips 54: Avblockera Excelfiler som där Microsoft har blockerat makron från att köra

Om du får meddelandet ” Microsoft har blockerat makron från att köras eftersom filens källa inte är betrodd” och vill avblockera den makroaktiverade arbetsboken. Gör så här: Högerklicka på filen i Utforskaren. Välj egenskaper. Bocka för rutan ”Avblockera”. Gör detta enbart på filer som du liter på. Se min längre bloggpost om detta:

Mer tips kommer om ni vill….

Helt korrekt! Det var mer än 50 Exceltips… Ramlar jag över något smart tips som platsar på min lista så lägger jag till allt eftersom jag hinner. Mitt nästa mål är 100 smarta Excel tips. Har du något smart tips du vill dela med dig av eller om du vill komplettera eller korrigera något av mina tips: Skriv gärna några rader i en kommentar så bidrar du till att hjälpa mig hjälpa andra lära sig mer om Excel….

En del av tipsen i denna lista har sitt ursprung i Kent Schederin’s tips från hans site kentexcel.com. Kent var en stor Excelguru som tyvärr loggade ut allt för tidigt. Tack Kent för ditt bidrag. Tror du skulle upskattat att dina tips lever vidare.

PS! andersexcels boktips:
En bok jag kan rekommendera just nu är Jelen, Excel 2016 In Depth (QUE Förlag)

En heltäckande bok skriven av en av mina excelgurus, Bill ”MrExcel” Jelen (kolla även MrExcels kanal på YouTube!).

Är du nybörjare med Excel och vill ha en bok på svenska som ger dig grunderna kan jag rekommendera Excel 2016 Grunder (Eva Ansell) som också har skrivit Excel 2016 Fördjupning, en bok som jag själv brukar använda på mina Excelkurser.
Alternativt kan du bara skriva in Excel i sökrutan nedan och se vad som finns som kan passa just dig. Om du skriver din Excelversion inom citationstecken så kan du få ännu mer anpassade listor, t.ex. ”Excel 2016”

(Visited 118 224 times, 70 visits today)

233 comments

 • Gokväll!
  Går det att räkna ut vilken datum kommande måndag är?

  Dvs om jag skriver in 6 juni i en cell och så i nästa cell vill jag att excel ska berätta vilket datum nästkommande måndag har? Typ om 6 juni är en torsdag så vill jag att det i nästa cell står 10 juni.

  Idéer?

  • Hej,
   Ja det går…
   Om du i cell A1 har skrivit in ett korrekt datumformat, t.ex. 2024-06-06 (vilket är en torsdag) kommer följande formel returnera datumet för nästkommande måndag (lägg den t.ex. i cell B1):
   =A1+REST(7-VECKODAG(A1;2)+1;7)
   Förklaring:
   VECKODAG(A1;2): Funktionen VECKODAG returnerar veckodagen för det datum som anges i cell A1. Argumentet 2 innebär att veckodagarna räknas från måndag (1) till söndag (7).
   7-VECKODAG(A1;2): Beräknar antalet dagar kvar till nästa söndag från det angivna datumet.
   +1: Genom att lägga till 1 flyttar vi från söndag till måndag.
   REST (7-VECKODAG(A1;2)+1;7): Användningen av REST -funktionen här säkerställer att vi får ett resultat mellan 0 och 6, vilket representerar antalet dagar vi behöver lägga till det ursprungliga datumet för att nå nästa måndag. Om det angivna datumet redan är en måndag, blir resultatet 0, och inga extra dagar läggs till.
   =A1+…: Till sist lägger vi till resultatet från MOD-funktionen till det ursprungliga datumet för att få fram datumet för den nästkommande måndagen.
   Tror detta funkar…
   Mvh
   Anders

 • Patrik Adamsson

  Hej! Fin och bra sida, hjälper mycket. Googlar på detta ”fel” men måste nu skriva här och fråga. Har gjort en pivot för exv AVDELNING 1 baserat på ett antal kolumner där en kolumn NAMN exv har förekomsterna Adam, Bertil och Ceasar på flera rader, dessa jobbar på AVD 1. AVDELNING 2 ska ha en helt egen fil med pivot, där jobbar David, Erik och Fredrik. Eftersom det är så många bra saker i pivot för AVD 1 så kopierar jag den och döper den till AVD 2 för att spara tid, sedan tömmer jag transaktionsraderna i AVD 2 och fyller på med korrekta rader för AVD 2. Problemet är då att NAMN-kolumnen för pivot för AVD 2 ”ärver” in Adam, Bertil och Ceasar som möjliga urval från AVD 1. Uppdatering hjälper inte. Dessa namn ligger på något vis resident i urvalslistan. Hur rensar man urvalslistan då man recyclar pivottabeller så här?

  • Hej
   När man kopierar en pivottabell i Excel och sedan försöker ändra datamängden kan det hända att de gamla, icke-relevanta värdena ”fastnar” i urvalslistan. Detta beror på att Excel lagrar unika värden i cacheminnet för pivottabellen, vilket inkluderar alla data som tidigare har använts i pivottabellen, även om de inte längre finns i den nya källan.
   För att lösa detta problem och rensa urvalslistan i en pivottabell, kan detta möjligen hjälpa för att rensa Cacheminnet för Pivottabellen:
   Högerklicka på någon cell i pivottabellen.
   Välj ”Pivottabellalternativ” (eller motsvarande beroende på din version av Excel).
   Gå till fliken ”Data” i dialogrutan som öppnas.
   Här ska du kunna hitta en knapp eller ett alternativ ”Behåll element som ska behållas per fält” och välj ”Ingen”. Detta kommer att ta bort alla gamla data som är lagrade i cacheminnet för den aktuella pivottabellen.
   Uppdatera Pivottabellen.
   Här är en sida som diskuterar detta problem: https://www.contextures.com/xlPivot04.html
   mvh
   Anders

 • Hej!

  Vi använder oss av listor med tabellverktyget (filtrerabara) där vi har en databas med namn på kunder och olika kommentarer av uppföljning satt till vissa datum och tider. Denna lista innehåller hundratals kunder därför kopierar vi manuellt in den till ett annat blad varje dag för att arbeta med ”dagens todolist”. Största anledningen är att slippa filtrera fram och tillbaka samt risken för att ngn skriver fel.

  Vet att man kan låsa celler men tycker det blir mycket hantering och därför undrar jag.

  GÅR DET att skapa ett utsnitt på ett annat blad av tabellen på tex dagens datum. Och när du ändrar i utsnittet så ändras även databas tabellen?

  Om inte det går utan programmering. Går det att endast skapa ett utsnitt automatiskt/dvs automatisk iaf kopiera in ”dagens agenda”.

  Vi använder IDAG funktionen så tänkte om de går att koppla in en lista med alla celler från databasen med den funktionen så borde ju varje dags lista ändras automatiskt

  Stort tack för all feedback och tips som kan mottagas!

 • Malin Jacobsson

  Hej,

  Jag har rad med olika personnummer och rad med olika belopp. Jag vill summera beloppen på de rader där personnummer är samma.
  Alltså jag vill att excel ska känna av vilka rader som har samma personnummer och summera de beloppen.

  • Finns lite olika sätt att göra detta på. Men jag använder oftast SUMMA.OM för detta.
   Denna film visar hur du gör (fast i stället för en lista med ”Avdelning” så har du en lista med personnummer:
   SUMMERA i Excel med SUMMA.OM: https://youtu.be/IhFoZliSqLA?si=VUWb1k_w9EB1DFoA
   Mvh
   Anders

   • Malin Jacobsson

    Tusen tack, det fungerade fint!
    Då över till nästa problem.. jag har ett blad (vi kallar det blad 1) med många kolumner, däribland personnummer. Jag skulle vilja att mina belopp jag precis fick fram i blad 2 sammanfogas till blad 1. Går det att få så att beloppen hamnar på rätt personnummer direkt?

    • Ja det går. Om du med ”sammanfogas” menar att du vill ha summan av alla belopp från Blad 2 så är det ju bara att lägga in en SUMMA-funktion i Blad1 som hänvisar till området i blad2.
     =SUMMA(Blad2!B1:B12)
     Om nu dina belopp ligger i området B1 till B2 i Blad2.
     Mvh
     Anders

 • Hej

  Försöker komma upp med en excelfil till mina medarbetare för att underlätta vilken vikarie kan tas in vid behov. Då Även timvikarier har kravet om 11 timmars dygnsvila behöver vi ett bra hjälpmedel med excelbladet.

  jag har försökt att använda mig av variabler som senast avslutade pass och dygnsbryt men excel verkar inte acceptera min kod… det feltips jag får hjälper mig inte heller.

  =IF(A1-A2 >= ”11:00”, TEXT(A1-A2, ”hh:mm”), ”Ej tillräcklig vila”)

  • I stället för att försöka räkna med HH:MM, kan man använda tidsseriekoden för 11 timmar: 0,458333333

   (0,458333333l är det samma som 11:00, fast lite enklare att arbeta med i formler).
   Om du vill förstår principerna bakom detta bör du se min film om att räkna med datum och tid:
   Räkna med tid och datum i Excel: Grunderna: https://youtu.be/lw3cnY0nf1I?si=TG492k7C2ZlJUncq

   Nu använder jag svenskt excel, men följande formel fungerar för mig:
   =OM(A1-A2 >=0,458333333333333;”Ej tillräcklig vila”;”tillräcklig vila”)

   mvh
   Anders

 • Hej,

  Först vill jag tacka dig för alla dina fantastiska YouTube-videos. Du är lugn & pedagogisk att t o m jag förstår. 🙂

  Jag har ett problem.
  Jag har skapat ett beställningsformulär med rullist där jag hämtar info från andra flikar i samma dokument.
  Varje gång när jag ska gå in i dokumentet får jag upp en varning ”Den här arbetsboken innehåller länkar till en eller flera externa källor som kan vara osäkra.”

  Googlade och fick fram att jag ska ”Aktivera automatiska uppdateringar av arbetsbokslänkar”.
  Jag har gjort detta men felmeddelandet fortsätter att komma upp.

  Har du någon lösning?

  Mvh

  Jessica

  • Hej
   Det där kan ibland vara lite knepigt att hitta.
   Vad som kan uppstå är att en länk till en annan plats i dokumentet ibland kan bli en extern länk,
   Typ i stället för att vara =Blad2!E9
   Så blir den något i stil med:
   C;/personal /Documents/[Bok1.xlsx]Blad2′!$E$9
   Dvs det är en extern länk som tar en omväg och länkar till samma ställe…
   Men jag skulle:
   Börja med att söka på ”[” i hela arbetsboken. Hakparentes förekommer nästan bara i externa länkar.
   Sedan: kolla ”Frågor och anslutningar” i fliken Data. Där kan eventuellt se om det finns några externa länkar och bryta dessa. Se knappen ”redigera länkar”. Ett problem med denna är att om det finns en extern länk så kan man inte här se var den finns i kalkylbladet. Därför sök ”]” först så hittar man den där.
   Sen kan det ibland uppstå externa länkar när diagram kopieras från ett blad till ett annat. Osäker på varför… De kan också vara svara att hitta.
   En annan känd bugg i Excel är att det ibland kan uppstå ”spöklänkar”, dvs Excel säger att det finns länkar fast det inte gör det… Kan ha att göra med att man hellre varnar en gång för mycket än en gång för sällan att det finns externa länkar.
   Mvh
   Anders

 • Har av någon anledning fått in vattenstämpel ”Sida 1”, ”Sida 2” osv. Har försökt använda ”ta bort utskriftområde” men det finkar inte.
  Hur blir jag av med det?

 • Hej
  Kan man låsa en Excelfil så man inte kan infoga fler blad/flikar? // Ingrid Å

  • Ja, det går att låsa en Excelfil så att användare inte kan infoga fler blad. Det gör man genom att skydda arbetsbokens struktur.
   För att skydda arbetsbokens struktur gör du följande:
   1. Öppna den Excelfil som du vill skydda.
   2. Gå till fliken Granska.
   3. Klicka på Skydda arbetsbok.
   4. Ange ett lösenord i rutan Lösenord.

   När du skyddar arbetsbokens struktur förhindrar du att andra användare gör följande:

   Lägg till nya blad
   Flytta blad
   Ta bort blad
   Dölj blad
   Byta namn på blad
   mvh Anders

 • =OM(OCH(K11>10);K11-1;OM(K11<10;K11-0,5;)) löste det 🙂

  Men hur kan man lägga till att om cells värde understiger 5 ska ingen avdrag göras, utan att visa samma värde

  • Hej
   Borde funka med
   =OM(K11<5;”det värde som skall visas”; OM(OCH(K11>10);K11-1;OM(K11<10;K11-0,5;)))

   Dvs lägg en om funktion först som filtrerar ut alla som är under 5. för övriga (om detta blir falskt) så kör du din andra funktion.
   mvh
   Anders

 • hej, har säkert hamnat i fel tråd men sitter med en dilemma.
  Jag ska då få in ett avdrag på 1h om värdet i cellen bredvid överstiger 10 det lyckades jag med.
  Men att baka in så det går att den ska även räkna bort 0,5 vid värde som är mindre än 10 har jag inte lyckats att få in.
  Första delen av formeln funkar och räknar bort det som ska men andra delen vill icke.
  =OM(K11>10;K11-1;0*(OM(K11<10;K11-0,5;0)))

 • Hej Anders. Vad är det för fel på denna formel?
  =ANTAL(ADRESS(B1;B2;4);ADRESS(B1;D2;4))
  B1=1, B2=12, D2=18 och rutorna L1 till R1 innehåller två datum.
  Jag tycker jag borde få svaret 2 men det blir 0.

  • Hej
   Var länge sedan jag använde funktionen ADRESS, så fick klura lite.
   ADRESS ger bara en textsträng som ser ut som en referens till en cell, t.ex. L1 och R1. Så din referens har inte celler att räkna på.
   För att göra resultatet av ADRESS till en aktiv referens så kan man använda funktionen INDIREKT.
   Så lösningen på ditt problem, eller i alla fall en ledtråd till en lösning är att baka in varje ADRESS i INDIREKT, så här:
   =ANTAL(INDIREKT(ADRESS(B1;B2;4));INDIREKT(ADRESS(B1;D2;4)))
   Om jag ni skriver in två datum (eller vilket värde som helst i L1 och R1) så får jag svaret 2. Raderar jag innehållet i en av cellerna så blir det 1 – och är båda cellerna tomma så blir svaret 0.
   Notera att denna funktion bara kollar cellerna L1 OCH R1. Inte hela området L1:R1.
   Vill du ha de senare så får man göra en lite mer sammansatt funktion:
   =ANTAL(INDIREKT(ADRESS(B1;B2;4)&”:”&ADRESS(B1;D2;4)))
   Denna funktion ger hur många celler i området L1:R1 som inte är tomma.
   Hoppas det hjälper
   Mvh
   Andres

 • Kan jag multiplicera alla värden i en kolumn med tex 2, utan att skriva en formel? Jag tänker mig att jag ska skriva 2 i en cell och att den då automatiskt ska ändras till 4 (2*2). Går det?

  • Ja det går med hjälp av funktionen Klistra in Special…
   En förutsättning är att värdena i cellen är just värden och inte formler.’
   Gör så här:
   1. Skriv den siffra du vill multiplicera med i en tom cell någonstans i ditt kalkylblad (spelar ingen roll vart).
   2. Kopiera cellen som innehåller denna siffra.
   3. Markera alla celler du vill multiplicera med den.
   4. Välj Klistra in Special (lilla pilknappen under knappen Klistra in i fliken Start).
   5. I dialogrutan för Klistra in special väljer du Åtgärd – Multiplicera och sedan OK…
   Färdigt…
   PS! Detta är en funktion jag änvänder ofta när jag vill konvertera ändra ett KR till TKR (då dividerar jag med 1000).
   Mvh
   Anders

 • =OM(A1….
  innehåller 100/150 så hämta ett värde i B1 och summera med 100 tex.

  Jag har provat =OM(A1=”*100/150″;B1+100;0) men det funkar inte

  • Nej det ser inte ut att fungera.
   Det som kommer efter = måste vara en formel som ger ett värde (som kan jämföras med A1).
   Testa att bara skriva ditt logiska test i en cell,
   t.ex. A1=(100/150). När du hittat en fomel som ger svaret SANT eller falskt så kan du lägga in den i din OM-funktion.
   Mvh
   Anders

 • Kan man använda ANTALV på enskilda celler och inte bara som =ANTALV(A1:F1), utan tex =ANTALV(A1+H1+Y1 osv)?

 • Ska försöka få till att om värdet i A1 är större än 1 men mindre än 5, så ska det multipliceras med 5. Är A1 större än 5 men mindre än 10 så ska det multipliceras med 7, är A1 0 ska det visas 0.

  Hur?

  • En möjlig lösning:
   =OM(OCH(A1>=1;A1<=5);A1*5;OM(A1<=10;A1*7;OM(A1=0;0;"större än 10"))) Här skrev jag in att värdena skall vara större eller lika med (>=). Om jag skulle tolka din fråga strikt så skulle den se ut så här:
   =OM(OCH(A1>1;A1<5);A1*5;OM(A1<10;A1*7;OM(A1=0;0;"större än 9")))
   Men då faller t.ex. 1 bort (den är ju större än 1).
   Med funktionen OCH kan man skapa flera argument som testas till ett logiskt argument. Om alla arguement i OCH är Sanna så blir resultaet SANT, annars FALSKT.
   mvh
   Anders

 • Ska göra en tidplan. Vill fylla i start datum i cell B2 och slutdatum i cell C2, sen vill jag att cellerna från start till slut ska färgas from D2 och framåt (D2 är tex 1 jan, E2 2 jan osv)
  Så fyller jag i 1 jan i B2 och 1 april i C2 så ska cellerna from D2 tom 1 april färgas tex blå.

  • Du kan använda villkorsstyrd formatering för att färga cellerna mellan start- och slutdatum baserat på värdena i cellerna B2 och C2. Följ dessa steg:

   1. Markera cellområdet som ska färgas, från cell D2 och framåt.
   2. I fliken ”Start” i Excel och välj ”Villkorsstyrd formatering” i gruppen ”Format”.
   3. Klicka på ”Ny regel” och välj ”Använd en formel för att bestämma vilka celler som ska formateras”.
   4. I rutan ”Formel” skriver du följande formel: =OCH(D$2>=$B$2,D$2<=$C$2) 5. Klicka på "Format" och välj en färg för cellerna. Klicka på "OK" två gånger för att stänga dialogrutan Nu ska cellerna från D2 och framåt färgas baserat på start- och slutdatum som anges i cellerna B2 och C2. När du ändrar start- och slutdatum kommer cellfärgningen att uppdateras automatiskt.

   • Blir inte rätt. Hela raden blir färgad (med staket).
    Datum går från D2 till EJ2.

    • Ser att själva schemat D2 till EJ2 har datum 2022-04-10 osv medans de start och slutdatum jag anger är 2023-04-10 osv.
     Hur ändrar jag schemat till 2023??

     • Datum kan vara lite knepiga. Men jag tror det fungerar om du bara markerar raden med alla dina datum och sedan väljer Start->Sök och markera -> Ersätt
      Sedan gör du en sök/ersätt där du ersätter 2022 med 2023
      mvh
      Anders

    • Tänkte inte på att datum låg i en rad (tänkte kolumn) sen ser jag att argumentet var separerade med ett komma där det skall vara ett semikolon.
     Men mitt förslag på lösning var mer en indikation på en ungefärlig lösning. Villkorsstyrd formatering kräver ofta en dos av try and error… (kolla filmen om hur man kan testa sig fram med en formel) Här är dock ett annat förslag med ny formel som jag testat.
     Startdatum i cell B2
     Slutdatum i cell C2
     Markera dina datum från D2 till EJ2
     Startflik – Villkorsstyrd formatering – Ny regel
     Bestäm vilka celler som skall formateras genom att använda en formel
     Använd formeln =OCH(E2>=$B$2;E2<=$C$2) Dvs om en cell i markeringen är större eller lika med startdatum och mindre eller lika med slutdatum så blir resultatet SANT. Välj det format du vill att cellerna skall få. Mvh Anders

     • Fungerade utmärkt! Tack

      Undrar också hur jag söker hur jag gör följande;

      Om celler A1 till A12 innehåller olika ord som börjar på samma tex ÄLG, sen kan det vara ÄLG1, ÄLG76 osv och i A1 till A12 finns även tex RÄV1, RÄV654 mfl.

      I B vill jag att excel ska skriva in en 1a om A kolumnen innehåller ÄLG oavsett ändelse, och 2 om den innehåller RÄV oavsett ändelse.

      Jag har provat =OM(A1;”RÄV*”;2;OM(A1;”ÄLG*;1);0

      Detta funkade inte. Nått tips?

     • Pröva:
      =OM(ÄRTAL(HITTA(”ÄLG”;A1));1;OM(ÄRTAL(HITTA(”RÄV”;A1));2;”annat”))
      HITTA returnerar startpositionen (ett tal) för den text som man söker. Om texten inte finns får man #SAKNAS. Så om man får ett tal så vet man att textsträngen finns. ÄRTAL ger SANT om argumentet i den ger ett… tal.
      mvh
      Anders

 • Hej,
  jag skulle vilja göra följande, tex:

  OM H2 är större än 100 OCH G2 är större än 1000 SÅ * F2 med 3000 annars med 2000

  Denna kan jag skapa men jag vill dessutom ha in ett ytterligare argument; OM E2>0 så * inte med 3000 utan med 6000.

  Vet inte om det är görbart?

  • Hej
   Ja, det gäller bara att ha tungan rätt i mun och fokus när man börjar kapsla många OM i varandra. Det kan bli lite grötigt…
   Jag har en film som handlar om att kapsla OM i OM: https://youtu.be/LxZxt3hJXQc
   Den första (som du har gjort) borde se ut ungefär så här:
   =OM(OCH(H2>100;G2>1000);3000*F2;2000*F2)
   Sen kan man göra en ny OM-funktion som testar ditt andra argument:
   =OM(E2>0;”X”;”Y”)
   Sen kopierar man din första formel och klistrat in den i denna två gånger.
   För det som är ”X” så ändrar man 3000 till 6000. Och då bör man få en funktion som ser ut så här:
   =OM(E2>0;OM(OCH(H2>100;G2>1000);6000*F2;2000*F2);OM(OCH(H2>100;G2>1000);3000*F2;2000*F2))
   Vilket eventuellt är vad du sökte….
   Ett tips är att använda formelgranskaren för att se hur Excel räknar igenom formeln steg för steg.
   Granska en formel i Excel: https://youtu.be/4AoyeQeGAGs

   mvh från Anders

 • Har ett blad med en mall jag jobbar på, mallen innehåller olika villkor, formler osv.
  När jag infogar en ny rad så skapas den en rad med celler som inte är sammanfogade som inte är sammanfogade som mallen. Går detta att lösa?

  • Hej
   Om man infogar en ny rad eller kolumn så kan det ibland skapa problem med referenser i andra formler.
   T.ex. om man har en LETARAD-funktion som skall hämta data från den tredje kolumnen i en tabell. Om man då infogar en ny kolumn så följer inte denna med…
   Detta kan vara rätt bökigt att komma till rätta med och det är svårt att ge en generell lösning.
   Men som ett första steg så skulle jag granska mallen för att försöka förstå hur allt hänger ihop och försöka förstå vad som skapar problem. Här kan men t.ex. ha nytta av de verktyg som finns i gruppen formelgranskning i fliken Formler (t.ex. Spåra överordnade och Spåra underordnade).
   När man förstår vad det är som skapar problem så kan det sedan vara lite lättare att åtgärda.
   Ett problem med många mallar är att om man inte skapat dem själv så kan de vara väldigt komplicerade och även innehålla dolda eller skyddade delar…
   Så kan nog inte hjälpa mer än så…
   Mvh
   Anders

 • Hej,
  har två listor en med ortnamn (kolumn B) och en med vägnummer (kolumn A). På en annan flik har jag lagt in rull-lista som är kopplad till listan med ortsnamn. Om jag väljer tex Göteborg i listan, så vill jag att excel ska returnera vägnumret som står på samma rad i kolumn A. Detta vill inte fungera.

  Det funkar om jag inte har en rull-lista utan skriver in namnet för hand. Då kan excel fixa rätt vägnummer. Använt både =LETAUPP(B9;B4-B14;A4-A14;0) och LETARADmen funkar inte med rull-listan. Nått tips?

  • Hej
   Funderar på hur du skapat ”rull-listan”. Jag använder normalt Lista i ”Dataverifiering”.
   I bladfliken jag givit namnet ”vägflik” ligger en lista med ort och vägnummer i området A2:B4.
   I en annan flik har jag skapat ”rull-lista” med dataverifiering som plockar upp ort i cell C9.
   I den fliken har jag också en LETARAD:
   =LETARAD(C9;vägflik!A2:B4;2;0)

   Och det fungerar bra.

   Ett problem som kan uppstå här är att om rulllistan skall hämta Orter från en annan flik så måste det områden ges en namn (man kan inte använda en områdes-referens). Dvs man markerar alla orter i sin flik och skriver in ett namn i namnrutan (till höger om formelraden) sen kan man använda detta namn i dataverifieringen i en annan flik…

   Men att det fungerar för dig när du matar in det manuellt måste betyda att det t.ex. skapas något blanktecken eller dylikt i din rulllista som gör att dina orter från rulllistan inte blir exakt likadana som de som de du försöker referera till.

   Dataverifiering och drop-down menyer i Excel: https://youtu.be/WaCM5ONZ7tY

   Förhoppningsvis lite hjälp på traven
   Mvh
   Anders

 • Försöker få excel att hämta tex orter med invånaravtal på > tex 50 000 och dessa orter ska returneras på en annan flik alt kolumn.

  Tex
  Malmö 150 000
  Stockholm 500 000
  Tingsryd 14 000

  Excel ska plocka ut endast Malmö och Stockholm ovan och skriva dessa efter varann i egen kolumn, dvs
  Malmö 150 000
  Stockholm 500 000

  Går det?

  Undrar också om excel kan sortera ut och returnera unika värden?
  Tex om det står:
  Kolumn 1 Kolumn 2
  Malmö Rosengård
  Malmö Lindängen
  Lund Klostergården
  Lund Universitetssjukhuset

  Excel ska kolla av koumn 1 och returnera unikt värde, dvs Malmö och Lund, endast EN gång till en kolumn.
  Går detta?

  Mvh Jeanette

  • För ditt andra problem:
   Om du bara vill sortera ut unika namn från en lista så kan du även här använda en ny smart funktion som heter UNIK
   Antag att du har kommunnamn i cell A2 till A291
   Då kommer =UNIK(A2:A291)
   Ge dig en lista på alla unika värden i den listan.
   Notera att för både FILTER och UNIK så behöver du bara ange formeln i en cell (behövs inte kopieras eller något sådant)
   Formeln spiller data nedåt i en lista (så det får inte vara något i vägen under din formel)
   Mvh
   Anders

 • Jag undrar om det går att ha 2 kolumner, tex en med orter och en med invånare och sen ska excel leta upp och rada upp de orter med invånare över 50 000 per på en annan flik?
  Tex flik 1
  Malmö 240 000
  Tingsryd 14 000
  Stockholm 500 000

  Och excel skriver på flik 2:
  Malmö
  Stockholm

  Mvh Jeanette

  • Antag att du har kommunnamn i cell A2 till A291
   Antag du har invånarantal i cell B2 till B291
   Funktionen =FILTER(A2:B291;B2:B291>50000;””)
   Kommer då ge dig en lista på alla kommuner med ett invånarantal över 50000
   FILTER är en ny funktion i Excel (som finns i Excel 365) har man en äldre version av Excel så får man använda t.ex. avancerat filter. I denna dieo så går de igenom alla olika varianter
   Tänkte göra en film om denna, men till dess kolla t.ex. denna.
   https://youtu.be/BtiVbY7lhqw

 • Hej!
  Jag försöker konvertera personnummer ååmmdd-xxxx till ååååmmddxxxx samt ta hänsyn till personer födda på 19 resp 2000-talet.
  //Anders

  • Hej
   Kan säkert göras på lite olika sätt.
   Jag råkar ofta ut detta i min roll som lärare då jag vill matcha studenter med data från olika system. Det kan vara så att Ladok har formatet ååmmdd-xxxx och Canvas har formatet ååååmmddxxxx.
   För att matcha (t.ex. med LETARAD) så behöver formaten vara exakt lika.
   Det snabbaste sättet att lösa det på brukar vara att göra en enkel SÖK /ERSÄTT. Dvs i Starfliken väljer jag SÖK och där söker jag efter ”-” och ersätter med ””.
   Om man skall lösa det med en formel blir det lite mer besvärligt.
   Jag börjar med en OM-funktion som returnerar ”20” om ÅÅ är större än 19. Här måste jag multiplicera med 1 för att Excel skall läsa resultatet som ett tal: OM(VÄNSTER(A1;2)*1>19;20;19)
   Sammanfogar jag resten med hjälp av textfunktionerna EXTEXT och HÖGER
   Resultatet blir då en funktion som ser ut så här (antag att ååmmdd-xxxx ligger i cell A1):
   =OM(VÄNSTER(A1;2)*1>19;20;19)&EXTEXT(A1;3;6)&HÖGER(A1;4)
   Hoppas det är en hjälp på travet.
   Mvh
   Anders

   • Hej!
    Stort tack för inspel och ledtrådar 🙂
    Fick gör lite justeringar 🙂
    =OM(VÄNSTER(A1;1)*1=0;20;19)&EXTEXT(A1;1;6)&HÖGER(A1;4)
    Funkar bra tills de är födda 2010 eller senare :-), duger så länge

    //Anders

 • Hej

  Om man har en rapport som man fyller i varje dag med exempelvis gångtimmar.
  Så varge dak kopierar man den föregående och så ändrar man värderna till de nya avlästa.
  Kan man då se skillnaden mot det som stod i cellen innan? Kanske få det i en annan cell.

  Om jag har en cell det står 15 i och jag skriver in 20 kan jag då se skillnaden 5 någon stans?

  • Hej
   Excel har inget ”minne” av vad som stod i cellen innan. Det går att lösa med programmering (VBA) men är inte så enkelt eller smidigt. Här kan du se en diskussionstråd om ungefär samma problem och hur det kan lösas: https://stackoverflow.com/questions/27578950/how-to-find-a-difference-between-previous-and-current-values-in-excel-cell

   För det mesta brukar det vara enklare att anpassa hur den data man har matas in, än att hitta en lösning i Excel som fungerar för den data man har.
   T.ex. kan man mata in data löpande. Så att varje nytt värde kommer i en ny cell under det gamla, och då kan men enklare mäta skillnaderna.
   Alternativt så får man kopiera det gamla värdet till en annan cell och använde det i sin beräkning (även detta kan göras automatiskt med VBA).

   Mvh
   Anders

   • Ok. Jag förstår.

    Det hade dock varit en trevlig funktion och ha när man uppdatera flödesmätare och gångtimmar, för att se så man inte missat någon siffra eller att värderna är rimliga.

    Det är väll så att dokumentet kanske är lite fel utformat.
    Hade man gjort en ny flik varje dag istället för en fil så kanske det hade varit lättare.

    Tack för svaret.

 • Hej!
  Jag har en fråga ang relativa och fasta cellreferenser. I kolumn E har jag en formel som räknar ut den procentuella förändringen mellan kolumnerna I och H. När jag sedan infogar en ny kolumn H vill jag att procentberäkningen fortfarande ska räkna på kolumnerna I och H (dvs den nya kolumnen och gamla H). Att använda $ gör att formeln flyttar med och att inte använda det gör att formeln flyttar med. R1C1-funkar inte heller vad jag förstår.

  • Bra problem…
   Absoluta referenser låser formlerna i en cell så att om cellen kopieras så förändras inte referensen i cellen, =$H$2 kommer alltid vara =$H$2 var den än kopieras.
   Men… om du infogar en ny kolumn H, så att det som =$H$2 pekar på förskjuts till I2 så kommer =$H$2 följa med och bli =$I$2.
   Så om du tex mäter förändring med formeln =I2/$H$2-1 och infogar en ny kolumn H så kommer formeln förskjutas och bli =J2/$I$2-1. Dvs det spelar ingen roll om referensen är absolut eller relativ.
   Lösningen i detta fall är att använda den lite okända funktionen INDIREKT.
   INDIREKT är en funktion som skapar en referens av en textsträng. =INDIREKT(”H5”) kommer t.ex. ge en referens till H5 och den påverkas varken av om den kopieras eller om det man kopierar flyttar. Den kommer alltid ge en referens till H5.
   Så… OM jag t.ex. gör om min tillväxtformel till =I2/INDIREKT(”H2”)-1 så kommer du kunna infoga en ny kolumn H och din funktion kommer mäta förändringen mot det du skriver in i kolumn H (i stället för det som nu flyttats till kolumn I.
   Det var länge sedan jag arbetade med INDIREKT. Men detta var ett problem där man kan se en praktisk nytta av funktionen. Där fick jag en ny idé till en film på YouTube…
   Mvh
   Anders

 • Hej
  jag vill att om en cell (A1) innehåller tex ”50/125” så ska ett värde från B1 användas i en formel. Hur skriver jag detta? Cellen kan alltså innehålla även annat tex så kan vi anta att A1 innehåller ”Frukt 50/125 bananer”. Excel ska då identifiera 50/125 och returnera värdet från B1.
  Jag har testat:

  =OM(A1=”*50/125*”;B1*2450;0) – men den kan inte identifiera detta.

  • Hej
   Testa detta:
   =OM(ÄRTAL(HITTA(”50/125″;A1));B1;”finns-inte”)
   HITTA letar efter startpositionen för en textsträng, t.ex. ”50/125”.
   Om cell A1 innehåller ”50/125” så blir svaret 1.
   Om cell A1 innehåller ”Frukt 50/125 bananer” så blir svaret 7.
   Om cell A1 innehåller ”Päron” så blir svaret #VÄRDEFEL!
   Så länge som A1 innehåller ”50/125” nånstans i textsträngen så blir svaret ett tal.
   Dvs då blir resultatet av ÄRTAL(HITTA(”50/125”;A1) = SANT
   Och sen kan man ha den som logiskt argument i en OM-funktion…
   Hoppas de funkar
   Mvh
   Anders

   • Det funkade! 1000 tack!

    Fungerar samma formel-tänk om jag letar efter en text-del i A1 tex ”ba”?

   • Kan man använda den till flera argument?
    Dvs om jag står i C1 och vill att om A1 innehåller 50/125 så ska det returneras värdet från B2 (tex 10), om A1 innehåller bananer så returnera värdet från B3 (tex 1) tex. Och sen ska detta värdet * 2000 tex.

    Så att i C1 står det 20 000 om A1 innehåller 50/125 och 2000 om A1 innehåller bananer.

    Funkar det?

    • Om textsträngen i cellen innehåller 50/125, så utförs ”värde om sant” i OM-funktionen.
     Sen kan man ju alltid upprepa en ny OM-sats i argumentet för ”värde om fel”
     Så ja det funkar, men kräver lite pyssel…
     Mvh
     Anders

 • Hejsan Anders
  Jag arbetar på en flyttfirma och där har jag gjort en inventarielista med saker som folk tar med sig i flytten.
  Vi har en kubikräknare på vår hemsida men jag tycker att den är missvisande och det jag undrar nu är hur jag ska göra formeln?
  10 flyttlådor = 1 m3
  14 banankartonger = 1 m3
  4 personers köksbord = 0,5 m3
  L-soffa = 2 m3

  • Jag tänker mig en formel som ser ut ungefär så här:
   =(C2*B2)+(C3*B3)+(C4*B4)+(C5*B5)
   Kolumn C innehåller hur många m3 som en enhet innebär. T.ex för flyttkartonger är detta 0,1.
   Kolumn D innehåller hur många det finns av enheten. Så om man har 10 flyttkartonger så blir detta (0,1*10) = 1 m3
   Är det något sådant du tänker?
   Mvh
   Anders

  • Vill du skriva kubikmeter på ett snyggare sätt så skriv ”m” och håll sedan ner ”Alt” och skriv 0179 (när du släpper ”Alt” får du en upphöjd trea) = m³

   För kvadratmeter (upphöjd tvåa) skriv du istället ”0178”.

   Vill du att cellen är beräkningsbar och fungerar för formler så kan du även välja att formaterar celler, välj ”Tal”, ”Kategori: Anpassat” och skriv i rutan ”Typ”:

   # ##0,00″mellanslag+m+Alt+0179″

   klicka sedan på OK.

   skriver du sedan ett tal i cellen, exempelvis 2, vissas ”2,00 m³”

   # ## kan uteslutas men om man skriver in dessa så får man med tusentalsavgränsare

   önskar man inga decimaler skriver man istället:

   # ##0″mellanslag+m+Alt+0179″

 • Hej

  Om man via en uträkning får fram ett decimaltal tex. 9,37 och vill ta bort heltalet och bara ha kvar och använda decimaltalet 0,37.
  Hur göra?

  Peter

  • Gissar det finns en massa olika sätt. Ett är: =A1-AVKORTA(A1;0)
   om 9,37 finns i A1 så tar du A1 minus talet i A1 du avkortat (inte avrundat) till 0 decimaler.
   mvh
   Anders

 • Hej Anders,
  Jag har ett veckoprogram i excel där jag vill kunna markera valfri dag och endast skriva ut den markerade veckodagen som då blir mitt dagsprogram.
  Har du någon smart formel, regel etc som gör detta väldigt lätt och smidigt?

  Tack på förhand!
  Mvh Corina

  • Ursäkta för att svar dröjt. Har tyvärr ingen ekel lösning på detta. Borde kunna gå att lösa med VBA, men tiden att göra det är og längre än att lösa det manuellt.
   mvh
   Anders

 • Hej,
  tack för mkt bra sida.
  Kan man skydda sina formler men ändå filtrera? Jag lyckas inte med detta men tänker att det borde ju gå…

 • Hej! Jag är helt ny här men behöver hjälp; jag ska skapa en lista med alla uppgifter som vi behöver göra för att uppnå framtidsläge (drömläge) – GAP. Hur ska jag göra för varje uppgift får en poäng och sen summera detta (nuvarande läge-det som vi har gjort får poäng) ?

  Tack på förhand.

  Mvh Vas

 • Hej Hopp, undrar lite vart eller under vilken rubrik jag kan hitta följande?

  Jg vill skapa som en egen matdagbok.
  Ex: Antal, varubenämning, kalorier, kolhydrater (1st, Ägg, 87 kalorier, 0 kolhydrater), när jag sen skriver 2st ägg så önskar jag att 87 blir gånger 2…….blev det där begripligt? Helene Örebro

  • Hej,
   Det ser ut som du behöver förstå lite grunder i Excel. Dvs hur man matar in siffror och skapar enkla formler. När det kan det så borde detta inte vara något problem att lösa, även om jag inte har något exakt exempel om en matdagbok.
   Jag skulle börja med mina filmer här:
   https://www.andersexcel.se/grundkursexcel/
   Efter
   Film nummer 2a: Grundläggande Excel: 2. Lär dig mata in data i Excel
   och
   Grundläggande Excel 2b: Så kan du göra din första hushållsbudget
   så borde du kunna tillräckligt för att göra en fantastiskt fin matdagbok.
   Lycka till
   Anders

 • Hej Anders,
  Jag sitter med en fil med löner för flera enheter. Jag skulle vilja jämföra enheternas löner genom att gruppera dem i serier för varje verksamhet. Jag skulle alltså vilja villkora vilka datapunkter som kommer med i en dataserie i ett linjediagram om villkoret för en viss enhet uppfylls (kolumnen för enhetskoden är densamma). Alltså, typ om kolumn A (enhetskod) innehåller kod ”123” använd värdet i kolumn B (lön) och gör det till en datapunkt i diagrammet, och gör dessa punkter till en dataserie. Hm, går det att förstå…?
  Jag försökte mig på att göra en Pivottabell och ställde lön mot enhet, men när jag ska använda datan i pivot-tabellen visas inga datapunkter eller linjer i diagrammet, och försöker jag välja ett annat diagramformat så kraschar Excel.

  • Hej
   Hmmm..
   Lite osäker hur detta kan lösas….
   Jag tycker det ser ut som att du borde kunna lösa detta genom att filtrera din tabell med hjälp av ”Utsnitt”….
   Då kan du t.ex. ha ett filter som gör att tabellen bara visar enheter med t.ex. kod ”123” – vilket också kommer återspeglas i ditt diagram…
   Utsnitt kan läggas både på din tabellen med din rådata och direkt på Pivottabellen.
   Jag har en film om utsnitt här: https://youtu.be/mKgaSvf6u1o
   Med söker du på ”Utsnitt Excel” eller ännu hellre på engelska ”slicers Excel” så finns massor med instruktioner.
   Hoppas det kan hjälpa.
   Mvh
   Anders

 • Jag vill göra en lagerlista över lager för fastighetsbolag.
  hur gör jag att alla rader hänger ihop horisontellt med cellerna i varje kolumn om jag vill omorganisera och sortera om. jag har inte lagt in det i tabell från början tyvärr. Har nu 900 artiklar inlagda. Vill även gärna länka till en bild på produkten men den ska inte ta plats i själva excelarket så att cellerna blir större. Man kan tex klicka för att se bilden sen. Bild är på lagerprodukten.

  Man måste kunna söka efter var en produkt finns etc.

 • Hej Anders!
  Jag undrar om det finns något sätt att lösa följande:
  Jag har en tabell (tabellformat). Den ska användas av många användare. Jag vill göra en kolumn ifyllbar enbart genom att användare väljer från en lista med färdig text (termer), så att det inte går att skriva i fritext. Detta för att det ska gå att filtrera på vissa bestämda kategorier senare.

  Är det möjligt? Hur gör jag? Tacksam för svar! 🙂 /Eleonor

  • Ja jag tror jag har en lösning. Och det är att använda dataverifiering (data validation) i området.
   Med datavalidering kan man enkelt skapa drop-down menyer där man väljer vad som skall matas in från en lista (i ditt fall olika termer).
   Jag har en gammal video om detta: https://www.youtube.com/watch?v=XjxjDAnyIEk
   Tyvärr ljudlös, men kanske en viss hjälp
   Men din fråga fick mig att spela in en ny video på detta som jag ägnat större delen av eftermiddagen åt… Tyvärr kommer det ta kanske en dag eller två innan den är färdig att publiceras.
   Men här är en annan på engelska: https://youtu.be/KGnvCKiOLM0
   Möjligen kan detta vara tillräckligt. Om inte så kommer jag publicera en video om detta på min Kanal på YouTube om ett par dagar.
   Om du prenumererar på kanalen så får du en notis när det sker:
   http://www.youtube.com/user/andersexcel?sub_confirmation=1

   Mvh
   Anders

   • Tusen tack! Det var precis vad jag behövde! Tack så mycket!

    • Perfekt! Har som sagt en video på gång om detta också. Skall bara spela in ett intresseväckande intro till den – och eventuellt kommer jag t.om. nämna din fråga i introt. Så tack själv för lite inspiration. mvh Anders

 • Hej Anders,

  Vill hävda att jag är ganska bra på Excel, men när jag går bet så finns din Youtube där och räddar mig.
  Min fråga, jag har en tabell med resultat där jag vill göra beräkningar och sorteringar av rådata för presentation på en webbsida. Kan jag med en formel räkna ut ett intervall av celler som jag sen kan använda i min beräkning.
  Exempel. Tabellen är sorterad efter klass. Herr A, Herr B, Dam osv. Om jag vill räkna vem som har leder i respektive klass vill jag kunna använda mig av funktionen rank vilket kräver ett cellintervall. Då jag inte från gång till annan vill göra om mina beräkningar så vill jag kunna ta fram celladress för första och sista cellen med varje klass och sedan kunna använda det i min beräkning. Är det möjligt?

  • Intressant problem som jag lägger i listan över framtida filmer att göra…
   Om jag bryter ner ned i ett tydligt problem: Du vill rangordna olika klasser från din tabell…
   Den funktion du skulle behöva är en RANK.OM (ungefär som SUMMA.OM). Tyvärr finns det ingen sådan.

   Men här är en video där Chris Menard tricksar till det och skapar en RANK.OM genom att lägga ett villkor i en ANTAL.OM- funktion. Kanske kan det hjälpa:
   RANK function in Excel and Rank by groups by Chris Menard – YouTube; https://www.youtube.com/watch?v=crGf7luRzQI

   Använder du nya Office365 så tror jag att du borde kunna få fram en väldigt fin visuell lösning med funktioner som FILTER, SORT, etc. Försöker göra egna videos på dessa nu, men det finns en del bra ute, tex:
   (4) SORT & FILTER an Excel List Using Just Formulas; https://youtu.be/_AdTlswARLQ

   Ett annat alternativ kan vara att använda produktsumma, som de visar här: https://www.extendoffice.com/documents/excel/4319-excel-rank-by-group.html

   Tre förslag. Kanske något kan hjälpa.

 • Hej Anders!

  Jag försöker skapa ett översiktligt planeringsschema för flera anställda över två veckor (Jämn ojämn vecka). Jag försöker få till detta så att det ska vara överskådligt på vilket rum varje anställd arbetar på gärna med färg. Går det att markera flera celler och sedan välja vilket rum personen ska arbeta på under vissa tider på något smidigt sätt. Har letat länge och hittar inget som passar.

  Tack på förhand!
  Martin

  • Hej
   Jag har nog ingen snabb lösning på detta.
   Om du vill ha en funktionalitet där du genom att välja flera celler gör att Excel då söker igenom någon form av lista så behöver du nog börja funder på någon form av programmering med VBA.
   Möjligen att man kan göra något med Excels problemlösare. Dvs man skapar ett optimeringsproblem där problemlösaren försöker hitta en rumskombination som är optimal (givet tillgängliga tider och andra faktorer).
   Att arbeta med färgade celler brukar vara lite knepigt, det går oftast bättre med 1/0. Sen kan man ju trixa med villkorsstyrd formatering så att celler med 1 får en färg och celler med 0 får en annan.
   Men du kan kanske börja med att söka lite på YouTube om hur problemlösaren (sög ”Solver” Excel). Så kanske du kan se på vilka möjligheter den kan ge.
   Lite lösa tankar som kanske kan bidra…
   Mvh
   Anders

 • Sven Ola Nilsson

  Hej Anders!
  Har sett att du inte är helt inne på VBA-spåret, men jag provar i alla fall med en sådan fråga här. Jag vill skriva en if-sats där värdet finns i en cell framräknat av en formel – jag har provat ett antal varianter men får inte till det.
  Ex. så här:
  if Range(”a1”).select = 15 then
  och då är alltså värdet i A1 sprunget ur en formel och det verkar inte som att ”min” if-sats vill accpetera det. Byter jag formeln mot talet 15 så funkar det hur fint som helst. Även om jag väljer cellen först och sedan kör if-satsen på Activate.Cell blir det samma resultat.
  Hoppas du kan ha en tanke kring detta!

 • Sven-Ola Nilsson

  Hej!
  När jag infogar ett nytt blad och ändrar namnet på det så får jag meddelandet: Namnet är redan upptaget. Prova ett annat.
  Möjligen har det funnits ett blad med det namnet tidigare, men det är raderat, eller har bytt namn. Det finns alltså inget blad med det namnet, jag har kollat genom att ”Visa alla blad” och där finns inget blad med det namnet. Har du, Anders, nån tanke om vad det kan vara som ställer till det?

  • Hmmm… Knepigt att veta vad det beror på. Inet problem jag själv stött på.
   Men ett knep som du kan använda för att komma runt detta är att lägga till ett blanksteg efter namnet, då blir BLADNAMN inte likadant som BLADNAMN_

 • Robert Fredriksson

  Hej.jag skulle vilja summera ett a tal rutor i en kolumn men vissa rutor skall lämnas ute , min tanke är att de med en färg tex röd inte skall med i summeringen är det möjligt?

 • Vill ta bort alla tomma celler i en matris med många kolumner och tusentals rader. /Oskar

  • Hej
   Beror lite på hur systematiskt de tomma raderna och cellerna är passerade.
   Men om du t.ex. vill ta bort allt tomt och flytta in allt annat uppåt eller åt vänster så kan du göra följande:
   Markera all din data inkl de tomma cllerna..
   Välj Startfliken – Sök och markera – Gå till special.
   Klicka för att markera alla tomma celler.
   Högerklicka på en av de tomma cellerna (som nu är markerad) och välj Ta bort.
   Testa de olika varianterna av hur de skall tas bort (måste ju ersättas med någon annan cell.
   Kanske en hjälp
   mvh
   Anders

 • Hej!
  Har en bok med 53 flikar för årets alla veckor. Jag skulle vilja att arbetsboken öppnades med den flik vars veckonummer det är just vid öppningstillfället. Förmodar att det är mkt vba bakom att få till något dylikt…?

 • Josef Gustavsson

  Hej!

  En fundering angående tips 24 som beskriver funktionen IDAG.

  Jag försöker göra en loggbok som automatiskt ska fylla i dagens datum och tid när en cell fylls i.
  Finns det en funktion som kortkommandot dvs ger det datum som är aktuellt när man skrev det (i morgon kommer det att visa gårdagens datum).

  När jag använder funktionen IDAG ges alltid dagens datum dvs alla celler som refererar till funktionen får dagens datum i sin cell.
  Exempel: Om det står följande i B13 =OM(ÄRTOM(G13);””;+IDAG()) så skrivs dagens datum(eller tid) i B13 beroende av format i cellen.

  Jag vill bara automatisera den cell som hanterar datum eller tid när jag fyllt i en angiven cell.

  Jag hittar inget nyttigt angående detta på Internet, tacksam för tips!

  • Hej,
   Nej det finns ingen sådan funktion. Som du säger ger =dag() dagens datum, och det är dymamiskt.
   Ctrl+Shift+; ger ett fast datum.
   Det sätt jag löser detta med är ett makro som kopierar funktionen =idag() och klistrar in den som värde. Men det är inte helt smidigt alla gåner.
   Mvh
   Anders

 • Hej, Hur gör man för att extraherar text mellan enstaka eller dubbla citat från celler i Excel?
  Vill plocka ut ordet ”Lina” till en egen kolumn i texten . Blomman på bilden heter ”Lina”.
  Dvs plocka ut alla ord inom cituationstecken.
  Hittade den eng. formel och försökt översätta den med
  EXTEXT och HITTA men lyckas inte, vad gör jag för fel?

  =MID(A2,FIND(””””,A2)+1,FIND(””””,A2,FIND(””””,A2)+1)-FIND(””””,A2)-1).

  • När jag arbetar med besvärliga kapslade funktioner så brukar jag ofta dela upp dem i olika steg.
   Målet är att få en EXTEXT-funktion (eng MID) som plockar ut en del av en textsträng.
   EXTEXT(text; startpos; antal_tecken)
   Som hjälp kan jag använda funktionen SÖK
   =SÖK(sök;inom;[startpos])
   Sök letar reda på en text i en andra text sträng och returnerar numret på den textens startposition
   Startpos skall vara förste tecknet efter citattecknet. Och antal_tecken skall vara avståndet mellan första och andra citattecknet.
   Antag att i cell A1 finns stängen 123456789”Lina”
   I cell B2 använder jag funktionen =SÖK(””””;A2) som ger svaret 10, dvs det första ” dyker upp som 10:e tecken.
   I cell C2 använder jag funktionen: =SÖK(””””;A2;SÖK(””””;A2)+1)
   Jag lägger alltså in SÖK(””””;A2)+1 som startposition i sökfunktionen så att den börjar leta efter det första citattecknet.
   Sen kan göra en EXTEXT där jag refererar till SÖK-funktionerna i cell B2 och C2:
   =EXTEXT(A2;B2+1;C2-B2-1)
   Jag får använda +1 och -1 i funktionen för att den skall starta på rätt ställe och dra ut rät antal tecken.
   Nu fungerar den. Men det är inte så smidigt att ha formeln utspridd i tre kolumner så jag kan ersätta referenserna till cell B2 och C2 med den ursprungliga funktionen.
   Då kommer den se ut så här:
   =EXTEXT(A2;SÖK(””””;A2)+1;SÖK(””””;A2;SÖK(””””;A2)+1)-SÖK(””””;A2)-1)
   Och för mig så fungerar den. Vet inte om den är exakt som den du hittat, byggde denna från grunden. Finns nog många varianter på att komma fram till samma sak.
   När man kopierar en funktion från engelska till svenska så får man komma ihåg att ändra tecknet mellan referenserna till semikolon. I engelska funktioner så använder man komma. Kanske kan det vara därför den inte fungerade.

   Mvh
   Anders

   • Tusen tack, efter lite trix (fick byta ut citationstecknen, då vi inte hade samma) så funkar det. Tjohoo.

 • Hej!
  Har kört fast och kan inte komma på hur jag ska komma vidare: har vissa värden i kolumn F som jag sedan använder i en formel i kolumn H. När jag sedan infogar en ny kolumn ”nya F”, vill jag att gamla H/nya I ska hämta värdena därifrån istället. Hur jag än försöker envisas den med att automatiskt hämta värdena från nya G/gamla F.
  Har du någon lösning? Tack för hjälpen!

  • Ja, Excel hämtar från den cell som du refererat till och följer med till den cellen även om du infoga kolumner som gör att F blir H.
   Och absoluta eller referenser spelar ingen roll här.
   Man måste nog bygga någon referenser som utgår från kolumnens position i kalkylbladet snarare än kolumnrubriken.
   F är ju den sjätte kolumnen i bladet. Så istället för en referens som t.ex. =F2 så vill man ha =[sjätte kolumnen] och [andra raden].
   Med funktion INDIREKT kan man bygga sammansatta funktioner.
   =INDIREKT(”H4”;SANT)
   Ger en referens till cell H4. Om du lägger in en ny kolumn så kommer den fortfarande referera till H4.
   Det kan kanske vara en lösning?
   Mvh
   Anders

 • Jag skulle vilja sortera en kolumn med hjälp av sortera från A till Ö efter att ha låst den för att andra inte ska kunna redigera bladet. Jag har tillåtit andra att sortera och använda autofilter. De kan alltså välja ett värde utifrån listan av värden, men kan inte få kolumnen att sortera efter bokstavsordning utan att låsa upp bladet.

  Går det att lösa och/eller vad gör jag för fel?

 • Sitara Khanam

  My databas is thisone I would like to transfer only the numbers from the left to 2nd column
  19350 19350
  Hyra Edsbergs äldreb 19350
  Matabonnemang 19350
  Omvårdnadsavgift 19350
  Reducering av avgift 19350
  19390 19390
  Hemtjänst 19390
  Reducering av avgift 19390
  19380 19380
  Hyra Edsbergs äldreb 19380
  Matabonnemang 19380
  Omvårdnadsavgift 19380
  Two columns and Ist column comes from a database and I would like to transfer to the left only the numbers

  I wounder if you can help me.

  With best regards
  Sitara

  • Several ways to do this.
   How complicated it is depending a lot of how complicated our data is.
   One is with Data – Text till kolumner. Select the column with your data and choose Data – Text till kolumner. Choose avgränsade fält and select e.g. blank as separator.
   One problem with this is that som of your items have several blanks.
   Another way is to use Flashfill (Snabbfyllning). https://www.youtube.com/watch?v=wxbl9xqyWJY
   Another is to use a function that extracts only the numbers from the column. It can be a bit complicated. But here is on example:
   =OM(ÄRF(HITTA(” ”;A1))*LÄNGD(A1)-LÄNGD(BYT.UT(A1;” ”;””))=0;A1;HÖGER(A1;LÄNGD(A1)-HITTA(”*”;BYT.UT(A1;” ”;”*”;LÄNGD(A1)-LÄNGD(BYT.UT(A1;” ”;””))))))
   If your column are in column A, with start I cell A1. This function will return the last string in the sentence (i.e. what is after de last blank).
   Here is another way of doing it when its more complicated: https://trumpexcel.com/extract-numbers-from-string-excel/
   Hope it helps
   /Anders

 • Hej!
  Jag har precis bytt dator och kört igång office/Excel 2019. Försöker få allt att fungerar, vilket inte är lätt…
  Jag hade i min gamla dator ett macrobibliotek med funktioner som jag använder globalt i många excelfiler, i min gamla dator läses denna fil in automatiskt vid start av excel. Men nu hittar jag inte hur man gör detta i excel 2019, jag har gjort samma inställningar. Hur gör man det i Excel 2019?

  Tack på förhand!

  /Jonas

  • Hej
   Jag gissar att ditt makrobibliotek ligger samlat i arbetsboken PERSONAL.xlsb (eller EGNA.xlsb) i Excels startfolder, XLSTART.
   Så lösningen borde vara att flytta denna arbetsbok från din gamla dator till din nya.

   Ibland kan det vara knepigt att hitta XLSTAR. Här en variant:
   Tryck [Alt]+[F11] to starta Visual Basic Editor VBE.
   Om inte Direktfönstret (Immediate window) är synlig i VBE, tryck Ctrl+g för att ta fram Direktfönstret
   I Direktfönstret skriv in ? application.StartupPath och tryck Enter.
   Adressen till XLSTART kommer att visas.
   Kopiera adressen och gå till File Explorer/utforskaren och använd adressen.
   Förhoppningsvis en hjälp på traven
   Mvh
   Anders

 • Hej Anders!

  Jag behöver din hjälp då jag inte hittar det jag söker.

  Jag har en flik där jag samlar all min data. Jag vill sedan ranka topp 5 men har Namn i ena cellen. Siffran i en annan. De är inte brevid varandra.

  Det som fungerar nu är att få fram siffran genom en Large formel så den hamnar rätt. Namnet kan jag också ordna genom att använda en kombination av INDEX och MATCH men…. Vid samma siffra så hämtar formeln alltid det namn med högst värde igen.

  Jag vill att den hämtar nummer två på listan.

  Exempel

  Pelle 1
  Arvid 1
  Roger 2
  Anders 3

  Då rankar den

  Anders 3
  Roger 2
  Pelle 1
  Pelle 1

  Önskat resultat är

  Anders 3
  Roger 2
  Pelle 1
  Arvid 1

  Tack på förhand!

  • Exempel
   Hej,
   Ja jag tror jag förstår vad du är ute efter och det är ett problem som är knepigare att lösa än vad man kan tro.
   Den lösning jag använder för detta är att lägga till hjälpkolumner.
   I fliken där du samlat dina data lägger du till en kolumn som har formeln =B1+RAD()/1000
   Eller =B1+row()/1000 om du har engelskspråkig version.
   B1 är den första cellen som innehåller dina värden. Då kommer du få en unik lista med enbart unika värden:
   1,001
   1,002
   2,003
   3,004
   Sedan använder du en till hjälpkolumn vid din rankinglista med en Largeformel som letar i din första hjälpkolumn.
   Sedan kan du som du redan gjort använda INDEX-PASSA för att hitta namn och siffror för din top-5 lista.
   Det enda som skiljer din önskade lista från den jag får är att Arvid kommer före Pelle (i och med att Arvid ligger på ett senare rad än Pelle och därför får ett högre värde (1,002 v.s. 1,001). Men detta kan kanske ordnas genom att du sorterar din dataflik så att namnen kommer i en annan bokstavnummerordning.
   Hoppas det hjälper
   Mvh
   Anders

   PS! I nya Excel365 så kommer en nu funktion som heter UNIQUE som eventuellt kan lösa detta problem. Jag har dock inte fått den uppdateringen ännu så kan inte testa den.

 • Annette Boström

  Hej!

  Jag har kopplat macro till knappar för att kunna visa/dölja rader i ett kalkylblad.

  När jag sedan skyddar bladet, vilket kommer att vara nödvändigt då det är många som kommer att vara inne och arbeta det så får jag följande felmeddelande och funktionerna fungerar inte.

  Körfel ’1004’
  Egenskapen Hidden går inte att ange för egenskapen Range.

  Kan man på något sätt få detta att fungera?

  Tacksam för svar!

  • Hej,
   Problemet är att man inte kan växla mellan visa/dölja rader i ett skyddat blad. Därför får du et körfel när ditt makro försöker visa/dölja en rad.
   Den lösning som brukar fungera är att göra om dina makros så att du
   1. Låser upp ditt skyddade blad
   2. Döljer/visar rad
   3. Skyddar blad
   Mvh Anders

 • Hej, Tack för en bra sida med många bra tips och idéer men jag hittar inte svaret på detta som jag funderat på ett tag.

  Jag har vid några tillfällen använt beräkningsmallar som någon annan skapat där man kunde skriva in tex 2,6*4,1 (dvs utan = ) och ändå få produkten, summan etc. angivet i cellen. Hur aktiverar man den funktionen?

  • Hej,
   Nej det är ingen funktion jag känner igen…
   Ett alternativ till att skriva formel med = är att använda + tecken, dvs =2+3 eller +2+3 ger samma resultat. Kanske är det detta du har använt tidigare.
   Mvh Anders

 • Hej Anders!

  Ville bara tacka för en underbar sida! Jag verkligen älskar Excel så det var kul att hitta hit. Roligt att lära sig något nytt 🙂

 • I kolumn A har jag 20 enheter med olika måltal som ska följas upp. Till denna önskar jag koppla utfall från en pivotabell. Men hur låser jag de 20 olika enheterna mot respektive enhet i pivot sammanställningen så de hamnar på samma rad? Enheterna i kolumn A ska vara fasta och ligga kvar på samma rad.

  I en separat flik har jag aktuell data som jag löpande uppdaterar med ny information och det är den som utför datan till min sammanställning

 • Hej Anders
  Jag har en lista på ett blad med olika system i prioritetsordning och jag vill hämta de system som har prioritet 1 till ett annat blad och lista dem där. Sedan vill jag lista prioritet 2-systemen under prioritet 1-listan. Går det att göra tror du?

  Tack på förhand
  /Pierre

  • Hej Pierre,
   I ditt blad med ”olika system i prioritetsordning” bör du ha någon typ av ranking som ger en siffra som talar om vilken prioritet de har. Tex en kolumn ”Prioritet” där varje system har en siffra.
   Jag antar att det finns många system som har samma prioritet (om inte kan man använda funktionen HÖGSTA).
   För att få alla med en viss prioritet till ett annat kan du använda Power Query för att filtrera. Här är en film som visar hur man gör.
   https://www.youtube.com/watch?v=8MlDYKPxznQ&t=304s
   Om du har Mac eller en gammal Excelversion så kan man använda avancerad filtrering till annan plats. Här en film av Mike ”ExcelIsFun Garvin som visar hur det görs:
   https://www.youtube.com/watch?v=_KGqJLXJvgY
   Något av dessa tekniker bör kunna lösa ditt problem
   mvh
   Anders

 • Hej Anders.

  Om jag vill använda två celler C8 och F8 till att bli nya namnet automatiskt.
  Hur går jag tillväga då?
  Kan man skriva in nått i cellerna eller skapa ett macro?
  Är ganska så Noob inom exel men lyckats lösa dom flesta av de jag haft.
  Har dels ett Offertblad sen ett Arbetsorder blad där detta skall fungera.
  Så när jag trycker (spara som) vill jag ha Reg.Nummer C8 och dagens datum F8 som nytt filnamn
  Även att filen jag sparas i mapparna jag har på skrivbordet, Offert och Arbetsorder heter dom två.

  Är de nått du kan hjälpa mig med?

  • Det är nog ett problem som bara kan lösas med VBA-kod (dvs ett makro). Jag är tyvärr ingen expert på att programmera VBA och kan inte ge dig en snabb lösning. Men googlar man runt lite så brukar det gå att hitta kod som man kan använda. Pröva t.ex. att googla ”vba excel save file as cell value” så dyker det upp en massa som har ställt den frågan. Sen kommer det säkert kräva lite mer för att få det som du vill. Har du aldrig arbetat med VBA så kan det nog vara en tröskel innan du får en lösnings som fungerar, men samtidigt kommer du att ha nytta av denna kunskap i många andra situationer.
   Ett annat förslag är att du ställer frågan till idg e-forum. Där brukar det finnas många som är bra på VBA som kan hjälpa:
   https://eforum.idg.se/forum/62-kalkylprogram-excel-m-fl/
   mvh
   Anders

 • Hej!
  Jag skulle vilja ändra en hel kollumn med 10 siffrig person nr med bindestreck till 12 siffrig utan bindestreck.
  Hur gör jag?
  Tacksam för din hjälp!

  • Hej
   Om du ett personnummer med 10 siffror och bindestreck i cell A1 så borde denna funktion leverera ett personnummer med tolv siffror utan bindestreck.
   =OM(VÄNSTER(A1;2)>30;19;20)&VÄNSTER(A1;6)&HÖGER(A1;4)
   Vad den gör att den sammanfogar tre funktioner (med & tecken). Den första delen är en OM-funktion som ger resultatet 19 om de två första talen är större än 30 annars blir det 20. Här kan man ju ändra brytpunkten för när man antar att någon är född på 1900-talet eller 2000-talet.
   Den andra delen tar de första sex siffrorna från vänster och den sista delen tar de 4 från höger (bindestrecket antas vara det 7 tecknet i personnumret.
   Kanske detta löser, eller i alla fall är en hjälp på travet.
   Mvh
   Anders

 • Mattias Bjurling

  Sitter med en körjournal som jag bygger för att underlätta.
  Det jag dock söker är att jag vill ha returnerat nollvärde eller blank cell om det inte finns några värden inlagda.
  Exempel: =SUMMA(B1+C1+D1) ger mig värdet i A1.
  Men om C1 och D1 är tomma skall även A1 vara tom.
  Värde för B1 tas som referens från G1.

  //Mattias

  • Det löser du enklast med att kapsla in din beräkning i en OM-funktion som kollar om dina celler är tomma eller inte. Kan göras på lite olika sätt beroende på hur du vill att det skall se ut:
   =OM(ANTAL.TOMMA(C1:D1)=2;””;B1+C1+D1) Om både C1 och D2 är tomma så blir det en blank cell ”” (ändrar du ”” till en nolla så blir det 0 istället)
   =OM(ANTAL.TOMMA(C1:D1)>0;””;B1+C1+D1) då blir det blank cell om minst en cell är tom (>0 tomma celler).

   Ligger de celler du skall summera utspritt och du inte kan använda en områdesreferens (C1:D1) så kan man laborera med funktionerna OCH och ÄRTOM för att få samma resultat, dvs:
   =OM(OCH(ÄRTOM(C1);ÄRTOM(D1));””;B1+C1+D1) ger samma resultat som exempel 1
   =OM(ELLER(ÄRTOM(C1);ÄRTOM(D1));””;B1+C1+D1) ger samma resultat som exempel 2
   Mvh
   Anders

 • Hej! Jag vill söka efter ett namn eller ett personnummer i ett arbetsblad och sedan kopiera hela den rad (alternativt vissa celler på raden )där det sökta återfinns.
  För att sedan klistra in det på en annan flik.
  Hur gör man detta tro?
  MVH Weine

  • Manuellt kan man göra det genom att söka reda på namnen (Startfliken, Sök), sedan kopiera raden och klistra in den där man vill ha den.
   Men förmodar att du vill ha lite automatik. Den vanligaste funktionen som kan hjälpa dig med detta är LETARAD. Kolla min film om LETARAD så kanske du ser en lösning:
   http://youtu.be/Szk7xHbLGLE
   mvh Anders

 • Hej, som så många före mig vill jag tacka för en oehört bra sida.

  Har en fråga jag tänkte att du kunde hjälpa mig med, jag har två arbetsböcker med väldigt många kalkylblad i båda (1-100). Samtliga 100 kalkylblad i arbetsbok A ser likadana ut, nu vill jag på något smidigt sätt flytta värdena från i t.ex. cell A2 från arbetsbok A till arbetsbok B till cell F4.

  Dvs flytta värdet från arbetsbok A cell A2 i kalkylblad 1 till arbetsbok B kalkylblad 1 cell F4
  och
  värdet från arbetsbok A cell A2 i kalkylblad 2 till arbetsbok B kalkylblad 2 cell F4 och så vidare.

  Med vänliga hälsningar
  Marcus

  • Knepigt att göra det smidigt. Jag skulle nog spela in ett makro som flyttar värden från ett blad till ett annat. Inte enkelt att förklara hur man gör, beror på hur mycket makro/vba man kan. Något snabbkommando eller specialfunktion som gör det kan jag inte komma på direkt. Men någon som ser detta svara kan kanske komplettera. Kan också tipsa om att ställa frågan till idg eforum, där finns många fler som kan svara:
   http://eforum.idg.se/forum/62-kalkylprogram-excel-m-fl/
   mvh
   Anders

   • Okej, tack så mycket. Ställer frågan till idg forumet och hoppas på svar, så ser jag under tiden om jag inte lyckas spela in ett makro.

    Stort tack än en gång för en väldigt trevlig sida.

    Mvh
    Marcus

   • De är snabba på idg… och jag är lite irriterad över att jag inte lyckades fixa det själv.

    ”Iochmed att det är samma cell i alla blad

    Markera cell A2 på blad 1 i din bok. Håll nere shift och markera sista bladet i din bok
    Kopiera.
    markera cell F4 på blad1 i boken du vill kopiera till, håll nere shift och markera sista bladet i din bok.
    Klistra in.”

    Vilket istort är ditt tips nr 16.

    Tack än en gång.

 • Hej!

  Jag klistar in nummret 6011-08 och då blir det aug-11 i excell. Hur ändrar jag tillbaka till orginalnummret? Jag vill att det skall stå 6011-08 och ej aug-11. Jag vill kunna ändra detta i flera celler samtidigt.

  Jag hittar inget vettig i formatera celler…

  Tack!

  • Ajdå…
   När du klistrar in 6011-08 så tolkar Excel detta som ett datum. I detta fall 11 augusti år 6011!
   Om du markerar kolumnen med dina konverterade datum och väljer Data, Text till kolumner. Klicka på Nästa två gånger. I Steg 3 markerar du att kolumndataformatet skall vara text. Klicka på slutför.
   Då kommer du få texten 6011-08-01 (datumet visas som text). Om du gör sök ersätt på ”-01” kommer tyvärr Excel att gå tillbaka till datumformatet. Istället kan du lägga till en kolumn och där använd formeln =VÄNSTER(A1;7) för att bryta ut ”6011-08”. Konvertera kolumnen till värden (markera kolumnen, kopiera och klistra in till värden). Ta bort den första kolumnen.
   Finns en del varianter på detta beroende på hur dina värden kom in i Excel i första hand (om du importerar dem från en extern källa eller klistrar in dem). Googla ” Disable Date Recognition Excel” så kan du se andra lösningar.
   Annars: Om du skriver in ett värde i Excel och inte vill ha den automatiska datumkonverteringen så kan man komma runt det genom att inleda textsträngen med en apostrof, dvs ’ 6011-08 – apostrofen kommer inte synas, bara göra så att strängen behandlas som text.
   Hoppas det kan vara till någon hjälp
   Mvh
   Anders

 • Kanske Linnea menar att om man skriver ”text” i cell A1 på blad 1 och man går till blad 2 och i valfri cell skriver ”=blad1!A1” att texten även dyker upp där?

 • Hej!
  Jag undrar om det går att skriva samma text i två olika kalkykblad fast jag bara skriver texten i det första bladet? Typ som sidhuvud/sidfot fast man ser det hela tiden inte bara vid utskrift.

  Hoppas du fattar vad jag menar.

  Mvh
  Linnéa

  • Förstår nog inte riktigt vad du menar. Möjligen söker du efter funktionen Lås fönsterrutor (bladflik Visa), då kan du skriva in en text högst upp i ett blad som alltid är synlig när du rullar neråt i kalkylbladet. /Anders

 • Hej
  Försöker får till en kod om att när ett värde (tid) är större eller mindre än så ska texten ändra färg från svart till röd.
  Samma med ett värde (tal) är 0 ska texten bli grå.
  Men hittar inte och kan inte lösa problemet

  • Denna talformatskod visar tid över 12:00 med svart text och talformatet tt:mm och om tiden inte är över 12:00 visas tiden med röd text och talformatet tt:mm

   [Svart][>0,5]tt:mm;[Röd]tt:mm

   Lägg in koden som ett anpassat talformat: Formatera celler, Flik Tal, kategori Anpassat.

   Tricket är att skriva in tidsseriekoden för den tid du vill sätta gräns för, 12:00 är t.ex. 0,5 0ch 18:00 är 0,75. Du tar enklast reda på tidsseriekoden genom att skriva in din tid som vanligt med formatet tt:mm och sedan ändra talformatet till ett allmänt talformat. Se mer om att räkna med tid på: http://andersexcel.se/rakna-med-tid-excel/

   Se ”Film nummer 4: Grundläggande Excel: 4. Lär dig arbeta med talformat” på min sida http://andersexcel.se/grundkursexcel/ där visar jag hur man lägger in anpassade talformat.

   Mvh
   Anders

 • Hej,
  En kolumn med datumformat ex. 01-04-2013 som jag vill konvertera till 2013-04-01.
  Tips?

  Mvh Dan

  • Om datumen är en textsträng och inte ”äkta” datum, d.v.s. en datumtidserie formaterad som DD-MM-ÅÅÅÅ, så är en lösning att använda följande formel (antar att ”datumet” finns i cell A1):
   =DATUM(HÖGER(A1;4);EXTEXT(A1;4;2);VÄNSTER(A1;2))
   Mvh
   Anders

 • Hej,
  Hur konverterar jag ett tal t.ex ”100 kr” till motsvarande i text dvs ”etthundrakronor”.
  Tack på förhand,
  Johan

 • Hej Anders.
  Vi har ett stort problem med växande Exelfil på jobbet. Excelfilen är delad och används på ca:8 datorer, Problemet är att den mittiallt kan gå upp till 200-500mb från 10mb och blir riktigt trög sen kan den gåtillbaka ner igen men aldrig till det normala, vi har försökt lösa problemet men aldrig kommit framtill vad det beror på. Vissa av datorerna använder Excel 2003 och vissa 2007 så filen är sparad som xls. Ända sättet vi har fått löst problemet är att kopiera datan till en ny fil och sen har det fungerat igen någon dag eller vecka. Har du/ni träffat på liknande problem under dina 25 år? Tackar för svar!

 • Tack för bra Tips!

  Tips 16: Kvadratmeter
  Gör så här: (Från: estra)
  1. Markera cellen som ska formateras.
  2. Klicka på Format – Celler.
  3. Klicka på Anpassat.
  4. I rutan Typ, skriv 0,00 för att ange att du vill visa två decimaler.
  5. Skriv sedan ett citationstecken och ett mellanslag.
  6. Skriv sedan bokstaven m.
  7. För att få en upphöjd tvåa håller du ned Alt-tangenten och skriver 0178.
  8. Avsluta med citationstecken.
  Så här ska raden se ut: 0,00″ m²”
  Vill du ha m³ (kubikmeter) skriver du 0179 istället.

  • Tack, Metoden att lägga in kvadratmeter med ett anpassat talformat fanns även bland kentexcels gamla tips, men jag har aldrig lyckats få till det där med att ”hålla ned Alt-tangenten och skriva 0178”. Inget händer…
   Har hittat ett annat sätt där man kan använda Infoga Symbol istället. Spelade in en film om det:
   http://www.youtube.com/watch?v=xNP4PGijfps
   /Anders

 • Magnus Hydén

  Hej!

  Jag sitter och räknar på resultat och vill få fram procentuell utveckling mot föregående år.
  Mitt problem är när resultatet är negativt år 1 samt år 2.
  2013= -40.000:-, (A1)
  2012= -20.000:-, (A2)

  =A1/A2, med svar i %. I excel ger det en ökning när svaret skall vara minskning.

  Hur löser jag det i excel?

  mvh Magnus

 • När jag skyddar ett blad genom att vissa celler är ”låsta” märker jag att, trots att jag valt att det ska gå att sortera kolumner (i en infogad tabell), går det inte att göra det om man inte ”oskyddar” bladet. Vet du vad felet kan vara?

  Tack på förhand!

 • Hejj!
  Jag har gjort en stor excel fil och föra veckan så gjorde jag en sort filter och sparade. nu kan jag inte komma till ursprungliga? kan man på något sätt ändra det man gjort eller hitta äldre verision på samma fil?
  Mvh
  Tack på förhand!

 • Hej Anders

  Jag har en tabell där jag för in datum, och i samma rad olika mätvärden.
  Jag vore tacksam om du kunde hjälpa mig med detta:

  Jag vill dra ifrån det senaste datumet ifrån det näst senaste så jag får fram ett värde på den dagliga förändringen på ett av mätvärderna som kommer längre fram i raden. Kolummen med datum är ”A” och värdet som skall användas ligger på samma rad som det senaste datumet i kolumnen ”A” fast i Kolumn ”G”

  Det kanske inte går så här, men då kanske du vet hur man skulle kunna göra?

  MVH
  Göran Enden

  • Hej, Tycker det borde gå med en enkel formel som =B2/(A2-A1). Här har du dagens datum i cell A2 och det näst senaste i A1. A2-A1 ger dig då antal dagar mellan de två tidpunkterna (förutsätter att det är inskrivet som ett datum). I B2 finns mätvärdet och B2/(A2-A1) blir då förändring per dag av mätvärdet. /Anders

 • Mathias Nilsson

  Hej Anders.
  Precis som många här skriver, många bra tips.

  En fråga till dig:
  Sitter med en anmälningsblad med en massa kolumner i.
  För att förklara kort så vill jag att värdet i kolumn A (värdet är mellan A-F) ska göra att vissa kolumner på den raden ska bli länkade till ett annat blad och fylla på det bladet. Går detta att göra??

  • En variant kanske kan vara att i ditt målblad ha en kolumn som refererar till kolumnen i ditt källblad med en formel som:
   =OM(ÄRTOM(A1);””;A1)
   =OM(ÄRTOM(A2);””;A2)
   =OM(ÄRTOM(A3);””;A3)
   =OM(ÄRTOM(A4);””;A4)
   =OM(ÄRTOM(A5);””;A5)
   Den förutsätter dock att allt fylls på i rätt ordning och efter varandra.

 • Hej, om man har en svårighetgrad mellan 1-5 och man få mer poäng ju svårare man tar, kan man då genom att skriva tex 2 i Svårighetstgrad få 150 extra poäng i total summan
  1=100
  2=150
  3=200
  4=250
  5=300

  Ex Svårighets grad. 4
  Poäng .500
  Totalt =750p (250+500)

  • Förstår inte riktigt vad du vill göra, men med funktionen LETARAD kan man i alla fall hämta rätt poäng till rätt svårighetsgrad. t.ex. =LETARAD(B8;A1:B5;2;FALSKT) kommer ge dig poängen för svårighetsgraden du skriver in i cell B8 – Om du har en tabell med svårighetsgrader från A1 till A5 och motsvarande poäng i B1 till B5.

 • Hej!

  Om du vet hur man gör för att returnera en cell med kommentarer får du gärna ta med det :). Om jag t.ex har värdet 45 med kommentaren ”PRIO” i cell H9 i arbetsbok 1 och vill att både värdet och kommentaren kommer med i F7 i arbetsbok 2.

  /Joseph

 • Hej igen,

  Gick lite fort hittade uppdatera vid högerklick….sorry

  /Stefan

 • Hej,

  Om jag vill få ut vad maten kostat en viss period.

  Har händelserna i detta format:
  19-jan-13(A2)   MAXI ICA STORMARKNAD(B2) 124,25 kr(C2)
  14-jan-13   COOP FORUM 595,34 kr
  13-jan-13   COOP FORUM 458,15 kr
  01-jan-13   COOP FORUM 725,24 kr

  Jag vill då söka på ex coop från 1 jan till 31 jan då ska den räkna ut all de poster som är inom perioden och som innehåller namnet ”coop”

  Mvh
  Stefan

 • Björn Gunnarsson

  Hej!!

  Jag har en fundering på jag ska lösa ett tidsschema i excel 2007.
  Jag är student inom skogen där vi fått till uppgift att göra en planering för att maskinlag i 3 månader. Jag har fått fram hur lång tid ett bestånd tar ett avverka nu har jag fastnat när jag ska göra schemat på vilken dag maskinen börja och vilken dag i månaden som de slutar.

  Det jag vet är att det tar 16,43 timmar att avverka hur kan man i excel får fram att det motsvarar 16 timmar och 26 minuter?
  Hur göra man om man t.ex. vill börja arbetet 1 mars och arbetstiden är 12 timmar per dag och få ett schema som räknar ut slut. För sedan ska nästa bestånd påbörjas.

  Tacksam för hjälp
  Björn

  • Du hittar en del om detta på mitt blogginlägg om att räkna med tid i Excel: http://andersexcel.se/rakna-med-tid-excel/
   Om du delar din decimaltid med 24 och formaterar det som tid får du fram att 16,43 är detsamma som 16:25 (16 timmar och 25 minuter), eller om du väljer formatera med sekunder 16:25:48
   Ditt andra problem är lite knepigare, beror på hur du vill att det skall fungera i Excel. Du behöver i alla fall lägga till hur man räknar med datum:
   http://andersexcel.se/att-rakna-med-datum-i-excel/
   Antag att ett arbete kommer ta 30 timmar och du arbetar 12 timmar per dag.
   Då vet du att arbetet kommer vara klart efter (30/12) 2,5 arbetsdagar.
   Om arbetet börjar 1 januari klockan 7:00 så skall vi då få Excel att räkna ut att arbetet skall vara klart den 3 januari klockan 13:00 (om man jobbar 12 timmar per dag, 7 till 19 så är man halvvägs klockan 13 (om jag räknar rätt).
   Cell A1: 2013-01-01 07:00:00 (tidsserie formaterad som ÅÅÅÅ-MM-DD hh:00:00)
   Cell A2: 30 (total tid för projektet)
   Cell A3: 12 (Arbetstid per dag)
   Cell A4: =A1+AVKORTA(A2/A3;0)+(REST(A2/A3;1)*12/24) (formaterat som Datum).
   Svaret I cell A4 blir 2013-01-03 13:00
   Trixet är att göra så att 2,5 arbetsdagar blir 2,25 dagar (2 hela dygn + 6 timmar). 6 timmar är ju en halv arbetsdag. Med AVKORTA(A2/A3;0) bryter jag ut heltalet. Med REST(A2/A3;1)*12/24 brytar jag ut decimalen 0,5 multiplicerar den med 12 för att få en halv arbetsdag (6 timmar) och delar med 24 för att räkna ut att 6 timmar är 0,25 dygn.
   Kul problem, hoppas det var en hjälp.

 • Hej Anders,

  fantastiskt många bra tips och enkelt förklarat – Bra jobbat!

  Jag sitter i Excel 2010 och försöker vrida på ett diagram – en linje som skall visa förslitning på ett verktyg. Jag har i tidigare Excel-versioner kunnat vrida på hela diagrammet, dölja axlar och ramar, och på så sätt lägga in förslitningen ovanpå en verktygsritning.
  Vet du något sätt att vrida ett linje-punkt-diagram i Excel? (Verktygssidan är vinklad ca 15 grader från lodlinjen och måste nog vara det).

  Tack//Per

  • Är inte helt säker på vad du vill göra. Men dölja axlar och ramar går ju att göra i Excel fortfarande. Skall du klistra in ett vridet diagram i ett annat dokument? Kan man klistra in det som en bild och vrida bilden? /Anders

 • Hej,
  jättebra sida! Men jag hittar inte det jag söker. Försöker skriva ett långt tal, typ 12314141231341414141. Jag får dock inte till formateringen så att talet visas exakt som jag skrivit det.
  Väljer man formatering ”Allmänt” så blir det 1,23141E+19. Väljer man ”Tal” så ändras de sista fem siffrorna till nollor: 12314141231341400000.
  Hur ska man formatera för att det man skriver visas?

  • Ja det är ett problem. Excel lagrar tal med upp till 15 siffrors precision. Efter 15 blir det bara nollor.
   Ett alternativ är att skriva det som text. Skriv in en apostrof före siffrorna så blir det en textsträng istället ’12314141231341414141
   Du kommer få en felkontrolindikation ”Tal sparat som text”, välj att ignorera detta fel.
   Problemet kommer dock tillbaka om du vill infoga detta i en beräkning. Om du behöver göra beräkningar med så stor noggrannhet så räcker nog inte Excel till.

   Här kan du läsa mer om detta: http://superuser.com/questions/373997/adding-more-than-15-digits-in-excel

 • Behöver hjälp.

  Jag har skapat en rullgardinslista och en knapp på samma blad. Nu vill jag skapa en funktion som resulterar i att när jag trycker på knappen vill jag att boken byter till det blad vars namn står är vald i rullgardinslistan. Dvs listan optioner utgörs av olika namn på blad i boke och det bladnamn som man har valt – till det bladet ska man byta till då man trycker på knappen.

  Hur gör jag? Antar att det blir Makro…

  Tack//Gustaf

  • Håller inte på så mycket med VBA så detta kan säkert någon annan bättre…
   Om du klistrar in följande VBA-kod i VBA-editorn under den bladflik du vill köra makrot i:

   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
   If Target.Address(0, 0, xlA1) = ”A1” Then
   If Range(”a1”).Value = 2 Then Worksheets(”blad2”).Activate
   If Range(”a1”).Value = 3 Then Worksheets(”blad3”).Activate
   End If
   End Sub

   Den fungerar så att om det skrivs in en tvåa i cell A1 så går man till Blad2, skriver man in en trea går man till Blad3.
   Kan behöva justeras lite, men om din rullgardinslista styr valen i denna cell så borde det fungera.
   Du kan behöva läsa på hur man styr med ”on event” i VBA: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/hh211482(v=office.14).aspx

   Mvh
   Anders

 • Excel problem.
  Om ett tal i en cell är siffran 1 så vill jag att det skall stå i en annan cell X, om det står siffran 2 i stället för 1 så vill jag att det skall stå Y i den andra cellen.
  Någon som vet hur en formel för detta skulle se ut? Eller förstår vad jag har skrivit??

  • Du kan lösa det med en OM-funktion som kollar vad det är för siffra i en cell och om siffran är 1 så returneras ett Y och om siffran är 2 så returneras ett X.
   Om siffran står i cella A1 så fungerar denna.
   =OM(A1=1;”X”;OM(A1=2;”Y”;”text om något annat än 1 eller 2″))

   Extratips: Med Dataverifiering (Fliken Data, Dataverifiering) kan du ställa in så att man bara kan skriva in en viss siffra i en cell.

 • Hej,

  Du har bra exempel på din hemsida.
  Men vänligen ändra bakgrundsfärgen!
  Det är ju knappt läsbart med mörkgrön bakgrund och blå text.

  Mvh Tony

  • Tack för tipset! Lättläst vill jag det skall vara. Men jag ser inte var jag har mörkgrön bakgrund och blå text! För mig är texten svart på en vit bakgrund.
   Kan det vara så att min mall visar olika färger i olika läsare? Det måste jag kolla, är ingen expert på webblayouter och kör en av WordPress standardmallar. Eller menar du innehållskolumnen till höger i fönstret? Den har en ljus blågrå bakgrundston för mig där länkarna är en klarare blå (vilket kanske kan bli svårläst i vissa läsare). Tacksam för mer info om vad du menar så jag kan korrigera.
   Mvh
   Anders

  • Hej Anders,

   Kan du skicka din mailadress så skall jag skicka dig en bild på hur det ser ut på min dator.

   Mvh Tony

 • Kanonbra tips! Detta löste mina problem 🙂 Tusen tack!

 • Går det att lägga upp ett excel blad enkelt på en hemsida

 • Hej
  Jag har lagt en formel för att få ut information från två kolumner men har nu stött på ett problem när man även har lagt in annan information (kan vara olika) i den första kolumnen. Cellerna som informationen hämtas ifrån har ”wrap text” i kryssat, har försökt att lägga * före och efter [1] utan framgång. Formeln ser ut på följande sätt.

  =SUMPRODUCT((Avsyning!N13:N500=”[1]”)*(Avsyning!U13:U500>30))

  Jag är ute efter att alla celler som innehåller [1] i kolumn N skall summeras ut om värdet i kolumn U är större än 30.
  Har du någon bra tanke på hur detta skulle kunna lösas?

  • Hej, är lite osäker på vad som skall göras, men min tanke är att det borde gå att lösas med att kapsla funktione i en OM-funktion som kontrollerar om värdet i kolumn U är större än 30, men det låter som ditt problem är mer komplicerat än så… /Anders

 • Hejsan,
  jag undrar om man kan lägga in så att om utfallet blir negativt att det då skall
  stå 0 i cellen. Vi arbetar med en prognos där en kolumn är ”återstår”
  Dvs en kolumn med beräknat uttag, en kolumn med verklig utfall och en kolumn med återstår att ta ut i materialmassor, har man då tagit ut mer än beräknat vill jag inte det skall vara avvikelsens om står i återstår utan där ska då stå 0.
  Går det att göra i excel?

  mvh
  Susan

  • Hej,
   Det borde gå att lösa genom att lägga in den beräkningen av återstår i en OM-funktion. Till exempel: =OM(A1-B1<0;0;A1-B1)
   Om A1 är budgeterat och B1 är Utfall. Om A1-B1 blir negativt så returnerar OM 0 annars gör beräkningen A1-B1.
   mvh
   Anders

 • Hej
  Jag sitter och funderar på hur jag utifrån en PFMEA kan få ut grafer som bygger på att man på de ena axeln har antal punkter och på den andra RPN-tal. Skulle vilja på något vis kunna lägga någon formel så att den plockar ut detta (skall ha det som ett levande dokument). Vill ha en graf som visar totalen, en som visar de som saknar lösning (tomt i rekommenderad lösning), en graf som visar de med text i fältet ”rekommenderad lösning” men som inte är värderad igen samt en graf med de som har en lösning och en ny värdering.

  • Hej, Är inte bekant med begreppen PFMEA eller RPN-tal så jag har svårt att se vad det är du försöker göra. Vad jag förstår vill du göra ett dynamiskt diagram i alla fall. Ett tips kan vara boken “Create Dynamic Charts” där kan du säkert få idéer om hur man kan göra. Se mer beskrivning av boken på min sida med boktips: http://andersexcel.se/exceltips/boktips/
   /Anders

 • Om jag i ett Exelformulär har tre olika värden A,B och C som skall hämtas upp i tre andra olika formulär. Dessa världen är skrivna och blandade i samma kolumn.

  Alla A skall till formulär 1 och till en speciell kollumn
  Alla B skall till formulär 2 och till en speciell kollumn
  Alla C skall till formulär 3 och till en speciell kollumn

  Hur gör jag? Här går jag bet och är tacksam för tips!

  mvh

  Micke

  • Hej,
   Har lite svårt att förstå vad det är du vill göra.
   Vad menar du med Excelformulär? Är det ett område i ett kalkylblad, vanliga celler, eller är det formulärkontroller eller ActiveX-kontroller?
   Är värdena A, B och C tal eller text? Vad menar du med att ”Alla A skall till formulär 1”? Skall alla värden ”A” summeras, eller vill du veta antal förekomster eller vill du att det alla A skall listas i formulär 1?
   Vill man t.ex. i formulär 1 veta hur många ”A” det finns i en kolumn så kan man använda =ANTAL.OM(A1:A20;”A”) för detta (om kolumnen ligger i A1:A20).
   Om ”A” är olika värden eller olika textsträngar så behöver du ha någon form av regel som gör att du vet att ”A” är ett ”A”. Men jag behöver få lite mer information för att kunna klura ut en möjlig lösning.
   Mvh
   Anders

 • svante wagenius

  Hej!
  Detta är en fråga!
  Går det att komma åt en cell från flera sidor i en arbetsbok?
  En sida skulle vara som en databas som kunde påverkas från flera olka sidor. Då slipper man gå tillbaka till ursprungssidan för att ändra ett värde, värdet skulle ändras från flera sidor och det är det senaste värdet som styr.

  /S

  • Hej,
   Om jag förstår dig rätt så vill du ha en lista i ett blad och siffrorna i den listan skall kunna påverkas från flera celler.
   Ta t.ex. att du i en cell, säg A1 i Blad1 skriver in ett pris (100 kr). I cell B2 i Blad2 kan man också skriva in samma pris. Oavsett var det skrivs in skall det i vår lista, som t.ex. finns i Blad3, alltid stå 100kr.
   En sådan modell är som gjord för att skapa problem med konflikterande uppgifter och går mot de principer som brukar tillämpas när man bygger effektiva modeller.
   Men, om du har en liten modell och tror att du kan undvika felinmarningar, så kan en lösning vara följande (finns säkert många varianter på denna lösning):
   I din tabell använder du funktionen MAX, t.ex. =MAX(Blad1!A1;Blad2!B2). Då kommer din tabell bara innehålla det största värdet. Som ett komplement skulle jag även lägga in en kontroll vid de celler som jag skall mara in mitt värde i som signalerar aktuellt maxvärde. Så att jag inte kan göra mistaget att mata in ett värde i en cell samtidigt som ett större värde redan är inmatat.
   /Anders

 • Sorry det blev fel i första kommentaren så jag skickar igen:
  Hej!

  Jag har försökt på egen hand nu hela dagen med OM funktion och nästlingar men det blir bara fel hela tiden så nu ger jag upp och ber om hjälp. Är oerhört tacksam om du kan råda mig om hur man kan gå till väga med detta problem som jag antar egentligen är jätte-enkelt om man bara vet.

  På Blad 2 har jag följande lilla lista:

  Rad Kolumn A …….Kolumn B
  1 …..Nettosälj………Bonus
  2 …..40………………. 5000 kr
  3 …..60……………… 10000 kr
  4 …..80……………… 15000 kr

  På Blad 1 vill jag att utifrån vilket antal nettosälj som anges i cell B21 så ska rätt bonus-summa visas i cell D21. Dvs har man sålt mindre än 40 st så blir det ingen bonus alls, har man sålt mellan 40 och 59 st så blir bonusen 5000 kr, har man sålt mellan 60 och 79 st så blir bonusen 10000 kr och har man sålt 80 st eller över det så blir bonusen 15000 kr.

  Tack på förhand
  Anne-Sofi

  • Många kapslingar blir snabbt besvärliga.
   Den här fungerar:
   =OM(B21<$A$2;0;OM(B21<$A$3;B2;OM(B21<$A$4;$B$3;$B$4))) Jag har gjort alla referenser till din bonustabell absoluta om du skall kopiera beräkningen till fler celler. Om inte fungerar detta lika bra: =OM(B21

 • Följdfråga på tips nr 4, n:te största/minsta värde i ett område. Jag vill få fram minsta, näst minsta osv. upp till 5e minsta värdet för ett område. Om det finns 2 celler med samma lägsta värde returneras det både som lägst och näst lägst. Hur får jag fram det som faktiskt _är_ näst lägst då?
  /Micke

  • Vi antar att jag har en serie av värden i cell A1 till A20
   Minsta värdet får du fram med =MINSTA(A1:A20;1) eller ännu enklare med =MIN(A1:A20)
   Näst minsta: =MINSTA(A1:A20;2)
   3:e minsta: =MINSTA(A1:A20;3)
   4:e minsta: =MINSTA(A1:A20;4)
   5:e minsta: =MINSTA(A1:A20;5)
   Ett problem här är att om du har dubbletter. Om det lägsta värdet är 1 och det finns fyra ettor så kommer minsta, näst minsta, 3:e minsta och 4:e minsta alla vara siffran 1. Jag har ingen direkt lösning på detta, annat än att först filtrera listan och ta bort alla dubbletter.

   Att filtrera bort dubbletter kan göras direkt i listan med funktionen Data/Ta bort dubbletter. Ett problem med detta är att du kanske har fler kolumner än bara denna lista. En variant kan vara att lägga till en kolumn som bara plockar ut det första förekomsten av varje tal och låter resterande förekomster bli blank. Sedan kan du köra MINSTA på den nya kolumnen.

   Exempel: Om du i B1 lägger in =OM(ANTAL.OM($A$1:A1;A1)=1;A1;””) och sedan kopierar den till sista raden så kommer jag får en lista med bara unika värden från listan i A1:A20 och där MIN och MINSTA genererar den minsta fösta förekomsten. Det är möjligt att det finns fiffigare sätt att lösa detta, om någon som ser detta har ett förslag är det fritt fram …

   • Michael Lundin

    Hade helt glömt bort att jag ställt en fråga. Nu funkar det dock bra.
    Om jag i exemplet ovan endast har 3 värden så får jag #ogiltigt! i de övriga två cellerna. Måste jag använda mig av ännu en om-sats eller finns det smidigare sätt?

    • Ja, en OM-sats kan nog vara det enklaste. ALternativt kanske en OM.FEL – om du t.ex. vill att det instället för #ogiltigt skall stå n.a. eller något annat. /Anders

 • Pär Svensson

  Tack för bra tips! Gärna något om att fixa dubbletter . /Pär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.