Excelkurser med AndersExcel

AndersExcel erbjuder excelkurser anpassade efter ditt företags behov och medarbetares förkunskaper. Investera i kunskap och ta del av kostnadseffektiva Excelkurser med AndersExcel.

Redan innan jag publicerade min bok ”Excel för företagsekonomer” (utgiven av Liber förlag, 1996), var jag flitigt anlitad som kursledare för Excelkurser. Men med bokens utgivning tog det verkligen fart. Utöver min pedagogiska bakgrund som universitetslärare (Docent i ekonomisk analys) har jag över 30 års erfarenhet av att hålla Excelkurser för yrkesverksamma.

Om du vill veta mer om min bakgrund, kan du läsa mer här

Excel för ekonomichefer och controllers

Min standardkurs har varit ”Excel för ekonomichefer och controllers” och jag har arbetat med den sedan slutet av 90-talet. Dessa kurser vänder sig till deltagare med något mer än grundläggande kunskaper i Excel och som vill ta sina färdigheter till nästa nivå. Jag har dock hållit kurser på alla nivåer, från grundläggande introduktion för nybörjare till avancerade kurser för experter. Men vanligtvis har jag fokuserat på fortsättningskurser i Excel för erfarna användare inom ekonomi och administration.

Anders "AndersExcel" Isaksson
Anders ”AndersExcel” Isaksson
PhD, Docent i ekonomisk analys
+30 års erfarenhet av företagsanpassade excelkurser

För närvarande har jag inga schemalagda kurstillfällen utan genomför endast kurser på uppdrag. Om tre eller fler personer på ert företag är intresserade av en Excelkurs, kan det vara ett kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt höja medarbetarnas kompetens jämfört med att åka i väg på en extern och generell kurs.

För interna kurser kan jag anpassa innehållet efter era förkunskaper och specifika önskemål, såsom tidpunkt och längd på kursen. Kursens längd kan anpassas från en kortare session på några timmar till en eller två (eller fler) dagar. En Excelkurs kan till och med integreras som en del av er interna konferens eller kick-off-evenemang, antingen på plats i era lokaler eller online.

Kurslängd

Normalt sett är mina standardkurser två dagar långa för att täcka ämnet grundligt. Men om ni endast önskar en snabb genomgång av specifika ämnen kan det naturligtvis göras på betydligt kortare tid. Som exempel har jag framgångsrikt genomfört en tre timmar lång kurs om ”uppgradering till en ny version av Excel” i form av en föreläsning (deltagarna följde utan datorer medan jag visade alla nyheter). För deltagare med viss erfarenhet av Excel kan detta vara en tidsbesparande kurs. Om de flesta deltagarna är nybörjare kan det dock vara svårare att ta till sig nyheter om man inte är bekant med grunderna.

Som en del av processen genomför jag alltid en förkunskapsundersökning av alla deltagare innan vi fastställer det slutgiltiga kursinnehållet och nivån. Denna undersökning kan innefatta företagsbesök, intervjuer eller snabba webbenkäter. Baserat på resultaten av undersökningen tar jag sedan fram ett detaljerat förslag på kursprogram.

Om du är intresserad av att diskutera en internkurs på ditt företag, kan du fylla i kontaktformuläret längst ned på sidan. Jag kommer att återkomma så snart som möjligt för att fortsätta diskussionen med er.

Låter det intressant? Tveka inte att ta kontakt för att utforska möjligheterna till en anpassad Excelkurs som uppfyller era behov och önskemål.

Exempel på kursinnehåll på en Internkurs

Kursupplägg: Excel för ekonomichefer och controllers

 • MÖJLIGHETERNA MED EXCEL
  • Nya möjligheter med Excels senaste version
  • Anpassa Excel till dina behov
 • RAPPORTERA OCH PRESENTERA
  • Gör snyggare och effektivare presentationer (format)
  • Diagram för olika situationer (t.ex. analysera lönsamhet med kombinationsdiagram)
 • ATT BYGGA MODELLER OCH STRUKTURERA INFORMATION
  • Hur du strukturerar din modell effektivt
  • Budgetering med Excel
  • Skydda modeller
 • SMARTA FUNKTIONER I EXCEL
  • Logiska, Leta upp, Text, Information, Datum etc
 • ATT ARBETA MED STORA DATAMÄNGDER
  • Effektiv hantering av databaser och tabeller
  • Pivottabeller
  • Konsoliderar data
 • MAKRON OCH VBA
  • Automatisera tidsödande uppgifter med makron
  • Grunderna i VBA, Visual Basic for applications
 • KALKYLER OCH METODER FÖR BESLUTSSTÖD
  • Effektiva kalkyler för investeringar och produkter
  • Prognos och värderingsmodeller
 • ANALYSERA OCH SIMULERA MED EXCEL
  • Felsökning och säkerhet
  • Känslighetsanalys
  • Målsökning & problemlösaren
 • KOMMUNIKATION MED ANDRA SYSTEM
  • Hämta och transformera data med Power Query
  • Data från Internet till Excel
  • Excels nya Datatyper
  • Integration med Office (Access, PowerPoint och Word)
 • TIPS OCH TRICKS

Kursupplägg: Nyheter Excel

Med Office 365 genomförs kontinuerliga uppgraderingar av Excel och ständigt introduceras nya funktioner. Den nya kraftfulla sökfunktionen XLETAUPP (XLOOKUP), möjligheten att hämta realtidsaktiekurser och valutakurser, samt dynamiska matrisfunktioner (som t.ex. FILTER) som skapar helt nya sätt att arbeta med Excel, är bara några exempel.

Den här kursen sträcker sig över 2-6 timmar (fler timmar om deltagarna önskar att öva på sina egna datorer). Vid en föreläsning utan egna datorer är en tidsram på minst 3 timmar att rekommendera. Jag tycker att det är bäst att fokusera på de funktioner och arbetsmetoder som används i er specifika arbetsmiljö, och visa hur de senaste nyheterna kan underlätta och förbättra ert arbete. Ofta inser deltagarna i den här kursen att det fanns många okända funktioner och möjligheter i den tidigare versionen av Excel, så kursen brukar bli mer än bara en presentation av nyheter. Det exakta kursupplägget kommer vi att utforma gemensamt för att säkerställa att det möter era specifika behov och önskemål.

 • Genomgång av de viktigaste nyheterna (vad de är beror lite på vilka behov som finn. Ofta brukar följande moment vara av störst intresse:
  • Nya smarta funktioner i Excel (t.ex. XLOOKUP, FILTER, LET etc)
  • Hantera stora datamängder (t.ex. pivottabeller)
  • Presentera (t.ex. diagram)
  • Granska och säkra data
 • Smarta tips (alltid!)
 • Ytterligare resurser
  • Webresurser (finns massor)
  • Litteraturtips (alltid!)

Andra möjliga kursvarianter

Här är några kursidéer.

Excel live-stream om valfritt ämne över Teams eller Zoom

Ett kortare eller längre pass om något ni är intresserade av, levererad virtuellt över t.ex. ZOOM eller Microsoft Teams. Upplägget är mycket flexibelt och kan variera allt efter era behov. Ett upplägg kan vara att jag dyker upp en timme och presenterar något (t.ex. hur kan man använda de nya dynamiska matrisfunktionerna i Excel, eller varför skall man byta ut LETARAD mot XLETAUPP (XLOOKUP)? Eventuellt ka jag dela ut någon form av uppgift som deltagarna kan öva på, och sen dyker jag upp igen efter en vecka eller två och så repeterar vi och diskuterar olika lösningar.

Ett annat upplägg är att jag skickar ut någon form av övningar som deltagarna kan arbeta med och sen gör jag en andra uppträdande där jag svarar på frågor som uppkommit eller diskuterar lösningar på övningsuppgifterna. Detta kan vara ett bra upplägg för att skapa en team-känsla för företag med mycket distansarbete.

Excel för revisorer

En kurs snarlik ”Excel för ekonomichefer” men där jag lyfter fram och betonar verktyg som är speciellt användbara för revisorer, t.ex. för att revidera och felsäkra kalkyler, arbeta med skydd, använda SLUMP för urval, formelgranskning etc.

Excel för finansanalytiker

En kurs som speciellt lyfter fram hur man (med Excel) kan arbeta med fundamental analys för att analysera och värdera företag. Till exempel nyckeltalsanalys, prognosmodeller, värderingsmodeller. Baseras till stora delar på vår bok ”Företagsvärdering med fundamental analys” (Studentlitteratur). Här kan jag också tipsa om min spellista på YouTube om Finansiell analys och värdering som visar på en del saker som denna kurs kan handla om.

Excel för lärare

Jag anser att Excel är ett oerhört användbart verktyg för undervisning. Det kan användas både som ett pedagogiskt verktyg för att lära genom praktisk tillämpning och som ett stöd i den administrativa delen av undervisningsyrket, exempelvis för klasslistor och resultatrapportering från LADOK och Canvas. Med över 25 års erfarenhet av att använda Excel som undervisare för olika grupper, från gymnasieelever och högskolestudenter till ingenjörer, ekonomichefer och företagsledare, har jag tyvärr märkt att få av mina kollegor verkligen utnyttjar programmets fulla potential genom att använda det dagligen.

På min kurs delar jag med mig av mina erfarenheter och visar hur Excel kan gå från att vara en digitaliserad variant av ett rutat kollegieblock till att bli ett kraftfullt pedagogiskt och administrativt verktyg som både sparar tid och höjer kvaliteten. Jag täcker alla aspekter, från grundläggande funktioner till avancerade tekniker, och hjälper deltagarna att dra nytta av alla möjligheter som Excel erbjuder. Låt mig guida er genom användningen av Excel i undervisningssammanhang och hjälpa er att optimera era arbetsflöden för att uppnå bättre resultat och effektivitet.

Vad kostar det?

Priserna för kurser varierar beroende på flera faktorer, såsom antal deltagare, kursens längd, nivå, plats och eventuellt förberedelsearbete.

För en normal tvådagarskurs, exempelvis ”Excel för ekonomichefer”, genomförd i era lokaler, är det vanligtvis en kostnad på 25 000 kronor för två dagar och 15 000 kronor för en dag. Utöver detta tillkommer en kostnad på 300 kronor per deltagare och dag. Jag reser från Göteborg och eventuella kostnader för resa och uppehälle tillkommer. föredrar ni att hålla kursen i externa lokaler kan jag oftast ordna detta också. Kostnaden för externa lokaler varierar, men generellt sett ligger det runt 5000 kronor och inkluderar allt såsom reception, fika och lunch..

Är ni mer än tre så är detta ett oftast ett billigare alternativ än att gå en vanlig kurs ”på stan” (om priset är det viktigaste), men framförallt får ni en kvalificerad kurs anpassad till era behov. Priset kan jämföras med att deltagaravgiften för en person på en standardkurs ofta kostar en bit över 10.000 kr per deltagare (sen tillkommer resa, boende, traktamente).

I priset ingår

 • Kursdokumentation för varje deltagare
 • En förkunskapsundersökning av alla deltagare och diskussion med er om kursinnehåll och nivå. Innehållet anpassas till era önskemål. Om ni känner att mitt föreslagna kursupplägg inte är rätt för er så avbryter vi utan kostnad för er.

Jag är öppen för att diskutera era specifika behov och budget. Tveka inte att kontakta mig för att få en mer detaljerad offert och vi kan anpassa kursen efter era önskemål och resurser. Jag strävar alltid efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser samtidigt som jag levererar högkvalitativ undervisning och en givande kursupplevelse.

Kontakt

Låter det intressant? Fyll i formuläret nedan så återkommer jag så snart som möjligt för en öppen diskussion. Du behöver bara lämna din kontaktinformation (epost eller telefonnummer). Eventuell ytterligare information kan vara till hjälp för att jag ska få en bättre förståelse för era specifika behov, men det är helt frivilligt att fylla i om du känner dig osäker. Jag ser fram emot att höra från er och diskutera hur jag kan hjälpa er på bästa möjliga sätt.

Inte nödvändigt att ge en beskrivning, men kan alltid vara bra att ha lite förhandsinformation innan vi pratas vid...
(Visited 5 568 times, 1 visits today)