om anders

andersexcel.se är ett hobbyprojekt vilket kan förklara varför innehållet inte alltid kommer uppdateras i den takt det borde. Jag vill här på något sätt smälta ihop min samlade erfarenhet av hur Excel kan användas för att stödja en person som… ja mig själv faktiskt… Det vill säga en person som arbetar med ekonomifrågor på något sätt. Det kan vara som ekonomichef, controller, ekonomiansvarig, ekonomilärare eller till och med ekonomiforskare.
Min excelbok från 1996 var bara en inträdesbiljett, en typ av licens att sprida excelkunskap. Jag har därefter träffat hundratals personer på mina kurser och lär mig ständigt mer om praktikernas problem och hur dessa kan lösas. Med denna sida hoppas jag kunna skapa ytterligare ett forum för att sprida excelkunskap.

På min YouTube kanal publicerar jag filmer med ojämna mellanrum. Klicka här för att prenumerera så du inte missar när de kommer.

Jag arbetar till vardags som universitetslektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg där jag undervisar blivande ingenjörer i ekonomisk analys. Innan jag började på Chalmers så hade jag varit på handelshögskolan i Umeå sedan ca 1993 (där jag även disputerade 2006).

Min forskning kretsar kring entreprenörskap och riskkapital och jag doktorerade år 2006 på en avhandling med titeln ”Studies in the venture capital process”. I min avhandling har följt den svenska venture-capitalmarknadens utveckling och studerat hur riskkapitalister och entreprenörer arbetar tillsammans för att skapa tillväxt. Under en period har jag även arbetet praktiskt med dessa frågor som ämnessakkunnig på Näringsdepartementet.

Jag har skrivit (själv eller som medförfattare) ett flerta läroböcker, bland annat:

Dessutom har jag publicerat närmare 50-tal vetenskapliga publikationer, bl a:

Isaksson, A. (1999), Effekter av venture capital i Sverige, NUTEK B 1999:03, Stockholm: NUTEK.

Isaksson, A. (2006a), ’Exit strategy and the intensity of exit-directed activities among venture capital-backed entrepreneurs in Sweden’, in G. N. Gregoriou, M. Kooli and R. Kraeussl (eds), Venture capital in europe, Oxford: Elsevier, pp. 143-156.

Isaksson, A. (2006b), ’Studies on the venture capital process’, in, Ph.D. dissertation, Umeå: Umeå School of Business.

Isaksson, A., B. Cornelius, S. Junghagen and H. Landström (2004), ’Institutional Theory and Contracting in Venture Capital: The Swedish Experience’. Venture Capital, 6, (1), 47-71.

Min doktorsavhandling ’Studies on the venture capital process’ finns att få som pdf-fulltext från Umeå universitetsbibliotek: Umeå universitetsbibliotek.

För en mer fullständig lista av mina publikationer (och vad jag håller på med just nu) så är det bättre att ni besöker min profil på google scholar.

Kontaktinformation: Du når mig på epost anders(at)digitalinvest.se (alternativt googla mitt namn och ”chalmers”).

(Visited 564 times, 1 visits today)
Bookmark and Share

22 comments

 • Marcus Carlström

  Hej Anders,

  Jag har en fråga kring tabeller som är gjorda i Word. Kan man konvertera om till Excel?

  Mvh/
  Marcus

  • Hej Marcus,
   Är de gjorda med Words vanliga tabellformat så brukar jag bara markera hela tabellen, växla över till Excel och klistra in.
   Se till att markera hela tabellen. Om du klickar i tabellen så dyker det troligen upp en liten icon i övre vänstra hörnet man kan klicka på.
   Sen i Excel så brukar jag klicka på pilen under klistra-in-knappen för att se de olika inklistringsalternativen och sedan välja någon som passar.
   Matcha målformatering tycker jag oftast är bäst, då slipper man få med formateringen från Word.
   Men du tänkte kanske på något mer avancerat?
   mvh
   Anders

   • Marcus Carlström

    Hej igen,

    Jag vet inte faktiskt. Har i mitt Ex-arbete fått i uppgift att göra en mall för skyddsronder i Excel. Kanske lika bra att börja från Scratch. Hur gör man enklast en tabell i Excel?

    /Marcus

    • Jag tycker oftast det är enklast att börja från scratch.
     Hur man gör beror ju lite på hur komplicerad tabellen skall vara.
     Är det bara enkla rubriker med rutor som skall fyllas i eller skall det vara beräkningar som skall göras och data som hämtas från olika håll…
     I ditt fall så låter det som att du behöver ta en sväng ”grundläggande Excel” så du lär dig det mest basala…
     En start kan ju vara att lägga några minuter eller möjligen en timme på mina grundfilmer om Excel:
     https://www.andersexcel.se/grundkursexcel/
     Efter att du sett dem så borde du kunna göra en tabell i Excel…
     T.ex. min film om att göra en hushållsbudget i Excel är ju bara en annan variant av en tabell… Lär dig vad jag gör där och du borde vara hemma…
     Lycka till
     Anders

 • Hej Anders!
  Tack för all info om excel, verkligren till hjälp.
  Jag har en fråga som jag inte hittat lösningen på.
  Om en grupp celler, en del tomma och några ifyllda (oavsett med vad)
  ska angiven cell ge info om (med angivet tecken, tex 1) att det finns ifylld cell,
  inte räkna antal ifyllda, bara tala om att det finns någon ifylld cell i gruppen

 • Hej. Jag arbetar på en Mac och grupperade ett antal rader i excel. Sedan skyddade jag bladet men tillät bl.a. formatera rader. På min Mac så kunde jag efter att skyddet var aktiverat expandera och minimera grupperingen utan problem. Men när jag sänder denna fil till en användare av PC så kan de inte expandera eller minimera grupperingarna utan att de tar bort bladets skydd. Skiljer sig excel på Mac och PC i detta avseende?

  vänligen
  /niklas

  • Hej,
   Ja det kan det kanske göra. Jag använder inte Mac själv och blir ständigt förvånad hur saker kan skilja sig åt.
   Att man kan ändra grupperingar i en skyddat blad i Mac var intressant att höra. För det mesta brukar det vara tvärt om, dvs det man kan göra i PC fungerar inte i Mac.
   Jag noterar detta och skall se om jag kan undersöka det närmare framöver.
   Med vänlig hälsning
   Anders

 • Hej,

  Trevlig sida! Förmodligen en okomplicerad fråga men jag lyckas inte… Jag vill att grundformateringen i excel är att: när jag öppna en ny bok är cellerna alltid formaterade som tal, noll decimaler och med tusentalsavgränsare.

  Tacksam för enkel lösning på detta?

  Hälsn Sebastian

  • Tyvärr har jag ingen enkel lösning på detta….
   Vad man måste göra är att skapa en ny mall som öppnas när du startar Excel. I Excels startfolder ligger en arbetsboksmall som öppnas när du starar Excel. Den har inga förinställda talforma eller annat.
   Men om du byter ut den mot en arbetsbok som t.ex. har tusentalsavgränsningar så kommer varje arbetsbok du öppnar ha det formatet.
   Detta är inget jag har prövat eller spelat in någon film om. Men jag tror att du har en instruktion om ur man gör här:
   https://support.office.com/sv-se/article/anpassa-hur-excel-startas-6509b9af-2cc8-4fb6-9ef5-cf5f1d292c19
   se t.ex. avsnittet ”Öppna en arbetsboksmall eller kalkylbladsmall automatiskt när du startar Excel”
   Om du vill se filmer om detta på YouTube kan du söka på ”Change the default Excel’s workbook template”.
   Mvh
   Anders

 • Hej Anders!
  Jag vill bara tacka för att de du gör. Du gör de grymt bra och lätt, när man sitter där sent på natten och ska bara få de att fungera, hjärnan sover redan men jobbet måste bli klart. Då tittar man bara på en av dina filmer som innehåller de man ska göra sen är de klart.

  Stort tack

 • Nicklas Larsson

  Hej Anders
  Jag använder ett system som kan generera excell där olika händelser finns med. Jag skulle vilja kunna ta ut en differens i tid mellan två kolumner. Problemet är att det är mer än själva tidsangivelsen som finns där. Ex i kolumn A står det 2019-01-02 06:22 och i B 19010212345 H: 2019-01-02 07:01 – 2019-01-02 17:13 och så lite text.
  Egentligen vill jag kunna ta ut tidsangivelserna 07:01-06:22 bara. Går detta att göra

  • Hej
   Ja det skall gå. Hur påverkas av en del saker.
   Är det ett korrekt datum-tidformat i kolumn A?
   Hur konsekvent är texten i kolumn B.? Ser det alltid likadant ut?
   Vad jag skulle göra är att:
   För kolumn A använda KLOCKSLAG, TIMME och MINUT för att få en ”ren” tid.
   T.ex: =KLOCKSLAG(TIMME(A1);MINUT(A1);0)
   För kolumn B: Bryta ut tiden med EXTEXT (eng MID). Då antar jag att det alltid är uppställt som tt:mm och att det första tecknet i timmen alltid börjar i position 13 och att tiden alltid är 5 tecken långt.
   =(EXTEXT(B1;13;5)*1)
   *1 använder jag för att tvinga text-funktionen EXTEXT at ge mig ett tal
   Om jag nu tar den senare tiden minus de äldre så bör det fungera.
   Jag testade med ditt exempel (07:01-06:22) och resultatet blev 00:39.
   Man kan naturligtvis slå ihop detta till en enda lång funktion:
   =(EXTEXT(B1;13;5)*1)-KLOCKSLAG(TIMME(A1);MINUT(A1);0)
   Sen får man formatera cellen så den visar det format på tiden man önskar.
   Vet inte om det ger en exakt lösning. Men förhoppningsvis i alla fall en hjälp på vägen.
   Mvh
   Anders

 • Hej

  Jag har en nyckellista med flera blad. Jag skulle vilja att vid varje namn på blad 1 skulle stå hänvisning till vilka andra nycklar som personen i fråga kvitterat ut. Antingen nyckel märkning med nummer eller vilken rad i bladet samt vilket blad då förstås. Hur kan jag lättast få till detta?

  Terry

  • Hej Terry,
   Beror lite på hur det är uppställt och hur avancerad du vill vara… Men jag gör lite antaganden…
   Om du i Blad1 har en lista på namn, Tex
   Anders
   Kalle
   Eva
   I Blad2 har du en lista på en del namn samt i en annan kolumn vilken nyckel de har, Tex
   Anders N234
   Eva N365
   I blad3 har du en annan lista, t.ex
   Kalle R345
   Eva R125
   Då verkar LETARAD vara det som funkar bäst. Speciellt om du vill veta vilken nyckel de har.
   Jag har denna funktion i Blad1 (antag att namnen finns i kolumn A)
   =OMFEL(LETARAD(A2;Blad2!$A$1:$B$30;2;0);””)
   Det letar upp namnet i cell A2 i kolumn A i Blad 2 och returnerar nyckelnumret som finns i kolumn B.
   Jag har lagt in LETARAD i en OMFEL-funktion för att den skall returnera en blankt ”” om namnet inte finns. Utan OMFEL skulle du får #SAKNAS
   Enklast är om du har en kolumn för varje blad och bara byter ut bladnummret. SÅ i kummn C i Blad 1 har du formeln:
   =OMFEL(LETARAD(A2;Blad3!$A$1:$B$30;2;0);””) och sen
   =OMFEL(LETARAD(A2;Blad4!$A$1:$B$30;2;0);””)
   Vill man snitsa till det kan man sammanfoga allt till en långformel. Men det kan bli lite pyssligt att få till snyggt. Men den skulle se ut ungeför så här
   =SAMMANFOGA(OMFEL(LETARAD(A2;Blad2!$A$1:$B$30;2;0);””);”, ”;OMFEL(LETARAD(A2;Blad3!$A$1:$B$30;2;0);””);”, ”;OMFEL(LETARAD(A2;Blad4!$A$1:$B$30;2;0);””))

   Om du i dina nyckelblad inte har namnet i en kolumn till vänster om nyckelnumren så funkar inte letarad, då behöver man jobba med INDEX och PASSA istället…
   Sen kan det ju ibland vara snabbare att kopiera och klistra ihop allt till ett blad…

   Hoppas det var lite hjälp på travet. Sitter på ett tåg och fick lite tid över. Excelproblem är roligare än sokudo… klicka gärna på Gilla om du uppskattar hjälpen…
   Mvh
   Anders

 • Hej

  Jag försöker knåpa ihop en excel med en avbetalningsplan för ett annuitetslån och ett med rak amortering. Får inte ihop formlerna.

  Finns det någon mall man kan använda och bara lägga in egna siffror?

  Mvh Angela

 • TACK!
  Hade glömt lösenordet, tack vare dig är det klart.

 • Anders Eriksson

  Hej!

  Tack för en mycket bra sida. Jag försöker få ihop en mall som ska summera arbetstid. Jag får all information på export från ett annat program. Det jag behöver är en formel som räknar ut arbetstiden.

  Det är inga problem fram till kolumnen som redovisar rast i formatet (dagens datum) 2015-03-09 00:19:57, andra stämplingar redovisas i formatet 1900-01-02 07:09:54 hur löser jag detta?

  Med hopp om en bra lösning

  Vänliga Hälsningar

  Anders Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.