Hämta historiska aktiekurser med Excel nya funktion AKTIEHISTORIK (STOCKHISTORY)

Med funktionen AKTIEHISTORIK (STOCKHISTORY) kan du hämta historiska aktiekurser direkt till Excel utan att gå via någon webbsida som t.ex. Yahoo Finance eller Nasdaq. I Excel365 finns numera en inbyggd direkt koppling till nästan hela världens aktiemarknader (och mycket mer…).

Funktionen har följande syntax:

=AKTIEHISTORIK(aktie; start_date;[end_date];[interval];[headers];[property0];[property1];[property2];[property3];[property4];[property5])

Ett tips från AndersExcel!

I engelskt Excel heter funktionen STOCKHISTORY (och argumenten kan separeras med komma i stället för semikolon).

OBS! Funktionen AKTIEHISTORIK är enbart tillgänglig om du har Excel 365 (Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Business Standard eller Microsoft 365 Business Premium). Jag gissar att den även kommer göras tillgänglig i framtida engångslicenspaket). Här är en kort film där jag visar hur du kan ta reda på vilken Excelversion du har: Vilken version av Excel använder jag? (YouTube)

Funktionen ”spiller” data till flera celler, vilket betyder att om du t.ex. efterfrågar kurser för en aktie från 1 januari 2020 till 31 december 2020 så kommer Excel fylla närliggande celler (rader) med dessa kurser. Om de finns ifyllda celler som blockerar området från att fyllas returnerar funktionen felvärdet #SPILL!

Förklaring till funktionens olika argument

Aktie: Är den aktie som du vill ha prisinformation om. Denna anges antingen med aktiens ticker-symbol (kortnamn) eller genom att ge en referens till en cell som innehåller datatypen aktier (se min andra post om detta). Alla aktier har en ticker-symbol (kan ses som aktiens ”personnummer), t.ex. har Alfa Laval ticker-symbolen ALFA och Alphabet har ticker-symbolen GOOGL. Längre ner i denna post har jag en lista med ticker-symboler för alla aktier på stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm).

start_date: Det tidigaste datum då prisinformation skall hämtas. Anges antingen med ett datum skrivet inom citationstecken (t.ex. ”2022-01-02”) eller med en referens till en cell med ett datum.

Argumenten med hakparenteser kan utelämnas och ger då ett standardvärde. Jag har dock upplevt att det kan krångla om man utelämnar argumentet end_date.

[end_date]: Det sista datum då prisinformation skall hämtas. Skrivs in på samma sätt som för start_date. Om man skriver in funktionen idag() så kommer detta automatisk ge dagens datum som sista datum utan att man behöver ändra värdet.

[interval]: Här anger man med siffran 1-3 vilket intervall man vill ha för prisinformationen: 0 = dagligen, 1 = veckovis, 2 = månadsvis. Standard är 0.

[headers]: Anger med siffran 0 till 2 hur rubrikerna skall visas: 0 = inga rubriker, 1 = visa rubriker, 2 = visa instrumentidentifierare och rubriker. Standardvärdet är 1 (d.v.s. visa rubriker).

property0 till property5 är sex valfria argument gör det möjligt att styra vilken av följande data man vill se: Datum = 0, Öppningspris = 1, Stängningspris = 2, Högsta pris = 3, Lägsta pris = 4 och Volym = 5.

Man kan med andra ord välja att visa upp till sex olika värden för varje datapunkt. Utelämnas dessa så visas datum och stängningskurs som standard. Se mina exempel nedan för mer detaljerad förklaring hur detta fungerar.

Filmer om detta kommer också att publiceras på min YouTube-kanal AndersExcel

Exempel på hur AKTIEHISTORIK fungerar

Exempel 1: Enkel aktiehistorik

I cell A1 har jag skrivit in följande:

=AKTIEHISTORIK(”ERIC B”;”2021-01-01″;”2021-12-31″;2;2)

Här har jag angivit ”ERIC B” som aktie, vilket är ticker-symbolen för Ericsson B.

start_date är ”2021-01-01”. Notera att jag skriver in datum i ett korrekt datumformat och med citationstecken runt datumet. Här kan jag självklart ge en referens till en cell med ett datum för att skapa mer flexibilitet och dynamik.

end_date är ”2021-12-31” vilket således innebär att jag vill ha prisinformation från 1:a januari till sista december 2021.

Det fjärde argumentet är interval och jag har skrivit in 2. Det innebär att jag vill ha intervall per månad.

Det femte argumentet är headers och där har jag skrivit 2, vilket innebär att jag vill se både instrumentidentifierare och rubriker.

Jag har sedan inte skrivit in något för property0 till property5, vilket innebär att jag per automatik kommer få datum och stängningspris.

När man trycker på Enter så kommer det under en kort stund visas #UPPTAGET! då Excel kopplar upp sig mot marknaden och letar upp aktien. Resultatet av detta blir:

Exempel1: Månadsdata för Ericsson B från januari till december 2021, hämtade med Excelfunktionen AKTIEHISTORIK

Här kan ni se att instrumentidentifieraren är XSTO:ERIC B – vilket visar att vi ser priset på Ericsson B från Nasdaq Stockholm (XSTO). Jag kunde ha skrivit in både börs och aktie som tickersymbol men det behövdes inte här då stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) är huvudhandelsplats för Ericsson. Skulle jag istället velat ha Ericssons kurs på den amerikanska börsen så kan jag i stället ange identifierararen för Nasdaq Stock Market (USA) som prefix till tickersymbolen, dvs ”XNAS:ERIC” (något B finns inte för noteringen i New York). Se tabell längre ner i denna post för lista över alla handelsplatser som finns tillgängliga (med marknadernas kortnamn).

Exempel 2: Aktiekurser med extra allt!

Jag gör några mindre ändringar i formeln och skriver in detta i cell A1 i stället:

=AKTIEHISTORIK(”ERIC B”;”2021-01-01″;”2021-12-31″;2;1;0;1;2;3;4;5)

Jag har ändrat argumentet headers till 1, så att enbart rubrikerna visas och inte instrumentidentifierare.

Med de sex sista argumenten 0;1;2;3;4;5 så säger jag att jag vill se alla sex möjliga värden, dvs Datum, Öppningspris, Stängningspris, Högsta pris, Lägsta pris och Volym.

Resultatet av detta blir:

Exempel 2: Ericssons AKTIEHISTORIK 2021 med Datum, Öppningspris, Stängningspris, Högsta pris, Lägsta pris och Volym.

Argumenten för property kan skrivas i valfri ordning beroende på hur du vill att din data skall visas. Skriver du till exempel dem 5;4;3;2;1;0 så kommer första kolumnen vara Volym och sista Datum.

Exempel 3: Enbart pris och inget annat

Om jag enbart vill visa aktiepriset och inget annat, inga rubriker och inga datum, så kan man skriva funktionen så här:

=AKTIEHISTORIK(”ERIC B”;”2021-01-01″;”2021-12-31″;2;0;1)

Då får jag följande resultat:

Exempel 3: AKTIEHISTORIK med enbart aktiepris

Vad jag gjorde här var att som enda argument för property skriva 1 (stängningspris). Kom ihåg att standardvärdet om man utelämnar argument för property är att visa datum och stängningspris. Men om jag bara skriver in 1 för property så visas enbart stängningspris och inget datum.

Exempel 4: Visa aktiens pris horisontellt (på en rad).

Standard för AKTIEHISTORIK är att spilla data vertikalt (i en kolumn) – vilket kan vara opraktiskt i en del sammanhang. Du kanske har en kolumn med aktier och vill ha de historiska aktiekurserna på samma rad som aktien – vilket också gör det smidigare att kopiera formeln och snabbt hämta historiska aktiekurser för varje aktie. Om du vill att aktiepriset skall visas horisontellt så får du kapsla in funktionen i funktionen TRANSPONERA. Funktionen transponerar fungerar på så sätt att den roterar resultatet från kolumn till rad (eller vise versa).

Om vi tar funktionen från Exempel 3 och lägger in den i TRANSPONERA så ser den ut så här:

=TRANSPONERA(AKTIEHISTORIK(”ERIC B”;”2021-01-01″;”2021-12-31″;2;0;1))

Så får du följande resultat:

Exempel 4: Aktiekurser transponerade till en rad

Var får Excel sina finansiella data ifrån?

Den finansiella data som man kan komma åt via datatyper aktier och funktionen AKTIEHISTORIK levereras till Excel via företaget Refinitiv. Refinitiv är en amerikansk-brittisk global leverantör av finansmarknadsdata och infrastruktur.

Är alla kurser i realtid?

Den aktieprisdata som hämtas med datatyper aktier i Excel levereras med mellan några minuters fördröjning.  Kortast fördröjning sker från Nasdaq-marknader (t.ex. Nasdaq Nordic – men bland annat stockholmsbörsen), där fördröjningen är 15 minuter. Från andra marknader kan fördröjningen vara allt från 30 minuter till senast betalt varje dag. Här finns en lista med alla marknader som finns tillgängliga och fördröjningstider.

De historiska kurser som hämtas med funktionen AKTIEHISTORIK är däremot just historiska kurser (och inte realtid…)

En film som visar hur AKTIEHISTORIK fungerar

I nedanstående film från min YouTube-kanal så visar jag funktionen AKTIEHISTORIK

Förslag på fortsättning?

Vad skulle du vilja se för mer innehåll relaterat till detta? Skriv förslag i kommentatorsfältet.

Jag planerar att spela in en massa filmer om detta också på min YouTube-kanal andersexcel. Är det något speciell film du skulle vilja se? Skriv förslag i kommentatorsfältet nedan.

(Visited 1 442 times, 1 visits today)

4 comments

 • Jag lyckades inte hämta den fullständiga nordiska listan från Nasdaq på sidan https://www.nasdaqomxnordic.com/shares. Vad jag behöver är en excelfil med åtminstone tre kolumner: ISIN, Ticker och namn på aktier och fonder. Syftet är att göra korsreferenser i Excel med INDEX & MATCH.

 • Hej Anders

  Tack för du på ett pedagogiskt sätt förklarar hur man kan använda excel
  Jag undrar om hur man kan få vilken lista aktier tillhör, ex large eller mid cap?

  • Hej
   Det är inget man kan få fram automatiskt i Excel.
   Det jag gör är att jag hämtar den fullständiga nordiska listan från Nasdaq.
   På denna sida: https://www.nasdaqomxnordic.com/shares
   Så finns en excelfil att ladda ner: “The Nordic list with First North GM”
   Den excelfilen innehållar alla aktier på de nordiska börserna. Där finns också ett fält ”Segment” som anger vilken lista aktierna tillhör.
   ”Org Code” i denna lista är aktiens tickersymbol och den kan man använda som nyckel om man vill matcha en lista med aktier som du tex hämtar med Datatyp aktier (där kan man också få fram tickersymbol).
   Mvh
   Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.