Upptäck FORMELTEXT: Excel-funktionen som visar dina formler

Vad är FORMELTEXT?

FORMELTEXT är en funktion i Microsoft Excel som låter dig visa en cellformel som en textsträng. Detta är särskilt användbart när du vill dokumentera eller granska dina formler utan att behöva navigera till varje cell. Den här enkla men kraftfulla funktionen låser upp nya möjligheter för dokumentation, granskning och samarbete.

Hur använder man FORMELTEXT?

FORMELTEXT tar en cellreferens som indata och returnerar dess formel som en textsträng. Säg att cell A1 innehåller formeln =SUMMA(B1:B10). Med =FORMELTEXT(A1) visas formeln ”SUMMA(B1:B10)” i en separat cell, perfekt för dokumentation eller granskning.

När är FORMELTEXT användbar?

FORMELTEXT är ovärderlig när du:

 • Dokumentera ditt arbete: Skapa tydliga instruktionsguider och handledningar med formlernas exakta syntax.
 • Förenkla granskning: Dela enkelt dina kalkylblad med kollegor och underlätta granskning av komplexa formler.
 • Förbättra samarbete: Dela formler med andra användare utan risk för att de av misstag ändrar dem.
 • Felsökning: Identifiera felaktiga formler genom att visa deras exakta syntax.

Vanliga problem och lösningar med FORMELTEXT

SAKNAS!

Detta fel uppstår om den referens du angav i FORMELTEXT-funktionen inte kan hittas. De vanligaste orsakerna är:

 • Refererar formeln till en cell i en annan stängd arbetsbok? Se till att den externa arbetsboken är öppen och att referensen är korrekt.
 • Har du skrivit fel i cellreferensen? Dubbelkolla stavningen och formateringen av referensen.
 • Har du flyttat eller raderat den refererade cellen? Uppdatera referensen för att matcha den nya platsen eller använd en absolut referens ($A$1).

VÄRDEFEL!

Detta fel uppstår om den refererade cellen innehåller text eller ett ogiltigt värde. Se till att:

 • Den refererade cellen innehåller en giltig formel eller ett numeriskt värde.
 • Textformatering i den refererade cellen inte hindrar beräkningen. Om cellen innehåller text med numeriska tecken, konvertera den till ett talformat.

Andra problem:

 • Felaktig syntax: Se till att du har angivit funktionens argument korrekt. Använd rätt parentesplacering och kommatecken för att separera argumenten.
 • Cirkulära referenser: Om en formel refererar till sig själv direkt eller indirekt, kan det leda till fel. Använd funktionen ”Cirkulära referenser” under fliken ”Formler” för att identifiera och lösa problemet.

Avancerade tips för FORMELTEXT

För den avancerade användaren finns det kreativa sätt att maximera nyttan av FORMELTEXT, som att kombinera den med andra funktioner för att skapa dynamiska dokumentationer.

 • Dynamiska dokument: Kombinera FORMELTEXT med andra funktioner för att skapa automatiskt uppdaterade dokument med formlernas textrepresentationer.
 • Felhantering: Använd FORMELTEXT i villkorliga formateringsregler för att visa felmeddelanden i celler med felaktiga formler.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du effektivt använda FORMELTEXT för att förbättra din Excel-upplevelse och produktivitet.

Tips och tricks

Använd cellreferenser istället för statiska textsträngar för dynamisk uppdatering av texten.

 • Kombinera FORMELTEXT med SAMMANFOGA för att lägga till text och kommentarer till formlernas textrepresentation.
 • Använd formatering för att förbättra läsbarheten av den visade texten.

Se min video om FORMELTEXT

Nedan är en video jag publicerat på min Youtube-kanal där jag visar hur jag använder FORMELTEXT för att förbättra förståelsen för mina kalkyler.

Läs mer på Microsofts hjälpsida: FORMELTEXT (Funktionen FORMELTEXT) – Microsoft Support

(Visited 92 times, 1 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.