Hur man kan använda ChatGPT för att lösa Excel-problem på svenska

Förenkla vardagen med AI och Excel I en värld som ständigt digitaliseras blir smarta verktyg allt viktigare för att hantera komplexa utmaningar. Microsoft Excel, med sina kraftfulla funktioner, står ofta i centrum för detta arbete. Men även de mest erfarna användarna kan stöta på problem som kräver mer tid och expertis än de har tillgängligt. Här träder ChatGPT och liknande

Read more

Sortera på ditt eget sätt med anpassade listor i Excel: Effektivisera din datahantering

Excel innehåller flera inbyggda anpassade listor, till exempel månadernas och veckodagarnas namn. Dessa listor gör det enkelt att mata in data konsekvent och effektivt. Du kan till exempel skriva ”måndag” i en cell och sedan använda fyllnadshandtaget för att automatiskt fylla i de resterande veckodagarna i angränsande celler. Anpassade listor sparar tid och minimerar risken för felaktig inmatning, vilket gör

Read more