Analysera företagets lönsamhet med kombinationsdiagram

Kombinationsdiagram är ett bra verktyg för att visualisera två eller flera dataserier som vars skalor gör att de är svåra att ha mot samma axel.


Ett av mina mest använda diagram på mina kurser är just kombinationsdiagram. För en ekonom som sammanställer finansiella data så är nycketal rätt viktiga. Lönsamhet, finansiell stabilitet, kassaflöden mm. Här gäller det inte bara att ta fram en siffra utan också att analysera, vrida och vända, och inte minst presentera rapporter som folk begriper. Då kan diagram vara mycket effektiva. Ett problem är dock att alla nycketal man vill visa inte passar så bra i ett enda diagram, även om nycketalen hör ihop.

I vissa fall kan då ett kombinationsdiagram vara lösningen. Om du till exempel vill samla viktiga nycketal för att analysera företagets lönsamhet över tid, så som räntabilitet, vinstmarginal och omsättningshastighet (dvs en DuPont-analys) så uppstår ett problem med att de olika nyckeltalen har så olika skalor att om de ligger alla mot samma axel så blir vissa bara ett rakt streck som inte säger så mycket. Omsättningshastigheten ligger tillexempel ofta över 1, medan vinsmarginalen är kanske 0,05 (fast redovisas som procent). I ett kombinationsdiagram kan man då lägga omsättningshastighet mot en axel (t.ex. den vänstra primäraxeln) och vinstmarginal och räntabilitet mot den sekundära axeln.

I följande film visar jag hur man gör just ett sådant kombinationsdiagram som analyserar företagets lönsamhet över tid i Excel 2019. Jag har en äldre film om detta också, men en stor skillnad i de senaste versionerna av Excel är att man nu har en speciell diagramtyp för kombinationsdiagram.

Visualisera företagets lönsamhet med ett kombinationsdiagram

Om du har en äldre version av Excel som saknar diagramtypen kombinationsdiagram så kan du i stället se min äldre film om hur man kan göra: https://youtu.be/cCr3XBvN4J0

(Visited 3 278 times, 1 visits today)