Analysera företagets lönsamhet med kombinationsdiagram

eller ”en himmla massa diagram”…


Andersexcel.se växer fram så sakteliga. ”Jag har en plan”… skulle man kunna säga. Nu när Excel 2013 börjar vara och nosa runt hörnet så får vissa planer revideras. Att skriva om Excel är rätt knepigt med alla nya versioner som kommer hela tiden. Det gäller ju att skriva så versionsoberoende som möjligt samtidigt som det just kan vara konkreta finneser i specifika versioner som är det mest intressanta.

Hur som helst har jag putsat till min diagram-sida. Där har jag sammanställt det mesta i diagramväg som jag spelat in och lagt på YouTube, allt från första enkla stapel- eller pajdiagram till mer avancerade kombinationsdiagram eller rena experiment. Har några riktigt spännande diagram på lut att visa upp, men jag sparar dem tills jag har den nya Excelversionen så att de får lite längre livslängd.

Så spana in min diagramsida om du vill ha en genomgång i att göra diagram med Excel.

Kan visa upp ett av mina mest använda diagram på mina kurser, kombinationsdiagrammet. För en ekonom som sammanställer finansiella data så är nycketal rätt viktiga. Lönsamhet, finansiell stabilitet, kassaflöden mm. Här gäller det inte bara att ta fram en siffra utan också att analysera, vrida och vända, och inte minst presentera rapporter som folk begriper. Då kan diagram vara mycket effektiva. Ett problem är dock att alla nycketal man vill visa inte passar så bra i ett enda diagram, även om nycketalen hör ihop.

I vissa fall kan då ett kombinationsdiagram vara lösningen. Om du till exempel vill samla viktiga nycketal för att analysera företagets lönsamhet över tid, så som räntabilitet, vinstmarginal och omsättningshastighet (dvs en DuPont-analys) så uppstår ett problem med att de olika nyckeltalen har så olika skalor att om de ligger alla mot samma axel så blir vissa bara ett rakt streck som inte säger så mycket. Omsättningshastigheten ligger tillexempel ofta över 1, medan vinsmarginalen är kanske 0,05 (fast redovisas som procent). I ett kombinationsdiagram kan man då lägga omsättningshastighet mot en axel (t.ex. den vänstra primäraxeln) och vinstmarginal och räntabilitet mot den sekundära axeln. I följande film visar jag hur man gör just ett sådant kombinationsdiagram som analyserar företagets lönsamhet över tid.

 

(Visited 38 times, 1 visits today)
Bookmark and Share