Hur kalkylprogram underlättar inlärning

Hur kan kalkylprogram som Excel användas som ett pedagogiskt verktyg? Vilka typer av öningar kan användas?

Jag använder Excel väldigt mycket i min undervisning, kanske ibland lite väl mycket om man frågar mina studenter. Ett problem som ibland kan uppstå är att mina studenter inte verkar förstå att allt som man lär sig på en kurs inte alltid kommer på tentan – att man lär för livet inte för nästa examinationstillfälle.

Jag ser Excel som mer än bara ett kalkylprogram som man använder för att räkna ut något istället för att arbeta med papper och penna. Excel (eller vilket annat kalkylprogram som helst för den delen) är ett pedagogiskt verktyg.

Kalkylprogram som Excel kan underlätta inlärning genom att ge eleverna ett visuellt och interaktivt verktyg för att hantera, analysera, och visualisera data. Här är några sätt på vilka kalkylprogram kan underlätta inlärning:

 • Kalkylprogram ger eleverna en strukturerad och organiserad miljö för att hantera och analysera data, vilket kan underlätta deras förståelse och lärande.
 • Kalkylprogram ger eleverna möjlighet att experimentera och undersöka data på ett interaktivt och visuellt sätt, vilket kan öka deras nyfikenhet och motivation.
 • Kalkylprogram ger eleverna verktyg för att visualisera data, genom att skapa diagram och grafer, vilket kan underlätta deras förståelse och lärande.
 • Kalkylprogram ger eleverna en plattform för samarbete och grupparbete, genom att dela och samarbeta på kalkylblad, vilket kan öka deras sociala och kommunikativa färdigheter.

Sen är naturligtvis Excel ett kalkylprogram och som sådant kan det underlätta inlärning på många olika sätt. Här är några exempel:

 • Kalkylprogram ger en strukturerad miljö för att hålla koll på data och räkna ut siffror, vilket kan hjälpa eleverna att förstå koncept och färdigheter som räkneoperationer, matematisk logik, och problemlösning.
 • Kalkylprogram har olika verktyg och funktioner som kan användas för att visualisera data och skapa diagram, vilket kan hjälpa eleverna att se samband och mönster i sina data, och förstå komplexa idéer på ett enkelt sätt.
 • Kalkylprogram kan användas för att skapa olika typer av räkneövningar och uppgifter, vilket kan ge eleverna möjlighet att träna och förbättra sina färdigheter på ett strukturerat och meningsfullt sätt.
 • Kalkylprogram kan användas för att skapa olika typer av budgetar och prognoser, vilket kan hjälpa eleverna att förstå koncept som pengar, ekonomi, och förvaltning, och hur dessa koncept påverkar deras vardag och framtid.

Sammanfattningsvis: kalkylprogram som Excel kan underlätta inlärning genom att ge eleverna ett visuellt och interaktivt verktyg för att hantera, analysera, och visualisera data. Genom att använda kalkylprogram i undervisningen kan lärare öka elevernas förståelse, nyfikenhet, och motivation, och förbättra deras sociala och kommunikativa färdigheter.

Excel som pedagogiskt instrument

Excel är ett kraftfullt verktyg för att hantera, analysera och visualisera data, och det kan användas på många olika sätt som pedagogiskt instrument. Här är några exempel på hur Excel kan användas som pedagogiskt instrument:

 1. Lära eleverna grundläggande datahantering och analys: Excel kan användas för att lära eleverna grundläggande datahantering och analys, såsom att sortera och filtrera data, skapa pivottabeller och grafer och använda formler och funktioner.
 2. Stärka förmågan att lösa problem: Excel kan användas för att lära eleverna att tänka logiskt och strukturerat, och att lösa problem genom att använda olika verktyg och tekniker.
 3. Öka förståelsen för matematik och statistik: Excel kan användas för att visualisera och analysera data, vilket kan hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för matematik och statistik.
 4. Skapa interaktiva lärresurser: Excel kan användas för att skapa interaktiva lärresurser, såsom spel, simuleringar och quiz, som kan hjälpa eleverna att lära på ett roligt och engagerande sätt.
 5. Öka förmågan att samarbeta: Excel kan användas för att samarbeta i grupparbeten, vilket kan hjälpa eleverna att utveckla förmågan att samarbeta och att få erfarenhet av att arbeta med andra.
 6. Öka elevernas motivation och intresse för matematik och databehandling. Excel är ett verktyg som många elever kan relatera till och det kan vara roligt att använda. Detta kan öka elevernas motivation och intresse för matematik och databehandling.

Genom att använda Excel som pedagogiskt instrument kan lärare och elever tillsammans utforska och lösa problem, visualisera och analysera data, och skapa interaktiva lärresurser, allt med målet att öka elevernas förmåga att tänka kritiskt, lösa problem och samarbeta med andra.

Några konkreta exempel på övningar man kan använda

Övningarna kan/bör naturligtvis varieras beroende på vilken nivå som eleverna ligger på. Men i grunden kan man arbeta med samma problem: Mata in data i Excel och analysera den från olika dimensioner.

Exmpel: En övning som tränar grundläggande datahantering och analys

1. Låt eleverna skapa ett ny tomt kalkylblad i Excel.Be eleverna att skapa en tabell med följande data: De bör själva skriva in detta i ett kalkylblad. Vill du skapa variation i uppgiften så att inte alla får samma uppgift kan man använda funktionen SLUMP.MELLAN. T.ex. om du för Ålder har funktionen SLUMP.MELLAN(28;55) så kommer du få slumpmässiga heltal mellan 29 och 55. Du bör ha omkring 10 personer i tabellen för att ge meningsfulla beräkningar och skapa en repetitiv vana att skriva in något i Excel.

En enkel excelövning som lätt kan utökas. Dela ut ”på papper” så att man måste skriva in detta manuellt i Excel

2. Be eleverna att använda formler och funktioner för att beräkna den totala lönen för alla personer i tabellen.

3. Be eleverna att använda formler och funktioner för att beräkna medellön för alla personer i tabellen.

4. Be eleverna att använda formler och funktioner för att sortera tabellen efter lön i stigande ordning.

5. Be eleverna att skapa ett diagram som visar lönen för varje person i tabellen.

Detta övningsuppgift ger eleverna möjlighet att lära sig grunderna i hur man hanterar data, sorterar och filtrerar data, utför beräkningar och skapar grafer och diagram i Excel. Det ger också eleverna en förståelse för hur man använder formler och funktioner för att lösa olika typer av problem.

Övningarna blir mer intressanta om man använder riktiga data som eleverna är intresserade av eller som är relevanta för den aktuella kursen. På mina kurser i finansiell analys och värdering så arbetar vi t.ex. vanligen med årsredovisningsdata från börsnoterade företag.

Fråga till den som (mot förmodan) har läst ända hit (och därför troligen är intresserad av detta). Vilken typ av övning använder du? Skriv gärna en kort sammanfattning i kommentatorsfältet. Gen kort bakgrund: Vad är din målgrupp? Vad använder du för övning? Etc.

Intressant litteratur

Cagle, J. A., Glasgo, P. W., & Hyland, D. C. (2010). Spreadsheets: do they improve student learning in the introductory finance course?Journal of Financial Education, 35-52.

Lantushenko, V., Lipton, A. F., & Erkis, T. (2018). Teaching basic spreadsheet skills with peer tutoringManagerial Finance.

McNeil, C. R. (2015). Excel Modeling Assignments and Automatic GradingJournal of Financial Education, 86-97.

Anders ”AndersExcel” Isaksson
PhD, Docent i ekonomisk analys
Chalmers Tekniska Högskola

(Visited 227 times, 1 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.