Importera data med engelskt talformat till svenskt Excel

Nationella skillnader i hur tal formateras, t.ex. vilka tecken som används som decimalavskiljare eller tusentalsavgränsare, kan ställa till det i Excel när man vill läsa av data som har ett annat format än det som Excel är inställt för. Svenskt Excel klarar t.ex. inte av tal med amerikanskt/engelskt talformat. Att stora delar av den svenska finansmarknaden redovisar kurser, valutor etc. med just amerikanskt/engelskt talformat innebär en hel del problem för den som vill använda dessa data i Excel med svenska nationella inställningar.

Om du t.ex. läser in en tabell med valutakurser där decimaltecknet är en punkt (t.ex. 10.4846) så kommer ett svenskt excel antingen läsa talet som en textsträng och beräkningar på detta kommer ge #VÄRDEFEL! Alternativt så kan det bli 104846.

.Lite bakgrund innan jag visar på några sätt att hantera detta:

Sverige och de flesta länder i världen (med några signifikanta undantag) följer principen att använda kommatecken som decimalavskiljare och mellanslag som tusentalsseparerare, t.ex: 1 000 000,50 (för talet en miljon komma femtio).

Men… I Storbritannien och i USA (samt bland annat Mexiko, Australien och i ett flertal länder i Asien) använder man istället komma som tusentalseparator och punkt som decimaltecken. Vilket för talet en miljon komma femtio skulle bli: 1,000,000.50

Sedan finns det några ytterligare varianter, t.ex. förekommer punkt som tusentalsavgränsning tillsammans med komma som decimaltecken, d.v.s 1.000.000,50 (bland annat i Norge, Spanien och Italien) (källa)

Problemet med detta är som sagt att data som innehåller landspecifika format ofta misstolkas när de överförs till Excel med ett annat landsformat.

Här är några olika sätt att lösa de prolem som kan uppstå:

1. Gör en Sök och Ersätt

Om talen innehåller både komma och punkt är det viktigt att ersätta i rätt ordning. Ersätt först kommatecknet med ingenting (””) och ersätt sedan punkt med kommatecken.

Sök och ersätt hittar du i fliken Start -> grupp Redigering -> Sök och markera -> Ersätt.

2. Ändra systeminställningarna

De talformat som Excel använder styrs av systeminställningarna i Windows. Ett sätt att hantera detta problem är därför att ändra operativsystemets nationella inställningar så att de stämmer med den data du arbetar med.

Problemet med detta är att det kan vara lite bökigt att ändra inställningarna fram och tillbaka. Men som en engångslösning kan det vara ett bra sätt. Så här gör du:

 • Stäng av Excel.
 • Gå till Windows kontrollpanel -> Klocka, språk och nationella inställningar (Clock and region) -> Fler inställningar (Addtional settings)
 • Ändra decimaltecken till en punkt och tusentalsavgränsare (digit grouping symbol) till komma.

Notera: Det kan se lite olika ut beroende på vilket operativsystem du använder, googla ”Ändra nationella inställningar i Windows” för alternativa guider om ovanstående inte stämmer för dig.

3. Konvertera talformatet med funktionen TALVÄRDE (NUMBERVALUE)

Om tabellen du importerat innehåller tal som redovisas som text (t.ex. om du kopierat en tabell med valutakurser med engelskt format och klistrat in i ditt svenska Excel) så kan du använda funktionen TALVÄRDE (NUMBERVALUE) och konvertera texten till ett korrekt talformat.

TALVÄRDE är en relativt ny funktion som introducerades i Excel 2013.

Antag att cell A1 innehåller textsträngen 1,000,000.50

Funktionen =TALVÄRDE(A1;”.”;”,”) kommer då konvertera texten till talet 1 000 000,5

Syntax: TALVÄRDE(text; [decimaltecken]; [tusentalsavgränsare]) där

 • Text är den text som ska konverteras till ett tal (i exemplet A1)
 • Decimaltecken det tecken som används i Text som decimaltecken (i exemplet ”.”)
 • Tusentalsavgränsare är det tecken som används för att separera talgrupperingar, exempelvis tusendelar från hundradelar och miljoner från tusental (i exemplet ”,”)

Notera att argumenten för Decimaltecken och Tusentalsavgränsare skall vara de tecken som finns i den text du vill konvertera, inte vad du vill att de skall konverteras till. Det talformat som blir resultatet av funktionen TALVÄRDE är det talformat som gäller enligt datorns nationella systeminställningar.

4. Använd Power Query editorn och konvertera talformatet

Om du läser in din data med hjälp av Excels dataverktyg (fliken Data -> Hämta och transformera data) så kan du använda Power Query editorn och göra ett automatiskt sök och ersätt.

 • Välj Redigera din fråga i fliken Fråga (för Power Query) för att öppna Power Query Editorn (PQE)
 • I PQE markerar du den kolumn som innehåller den data som du vill konvertera.
 • Högerklicka och välj Ändra typ i snabbmenyn, välj Text. Nu kommer kolumnen läsas in som en textsträng och alla avskiljare och decimaltecken kommer visas som i datakällan.
 • Högerklicka och välj Ersätt värde. Ersätt ”,” med ”” (dvs ingenting). OK
 • Högerklicka en gång till och ersätt värdet ”.” med ”,”. OK.
 • Klicka på Stäng och läs in i PQE

Nu kommer rätt talformat visas varje gång du uppdaterar din fråga.

Jag kommer spela in några filmer som visar detta. Gå till min YouTube-kanal och prenumerera så får du automatiskt uppdatering när jag publicerar nytt material där.

Är det något du undrar över eller något som är otydligt, kommentera gärna.

Har du nytta av tipset eller bara vill att jag skriver mer exceltips så klicka gärna på Gilla eller ge en uppuntrande kommentar.

Excel IS fun…

(Visited 12 653 times, 1 visits today)

3 comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.