Överlista de relativa referenserna och kopiera dem som absoluta

Om du kopierar formler som innehåller relativa referenser (=A1) eller formler som innehåller semirelativa referenser (t.ex. =A$1) så förskjuts referensen relativt. Kopieras =A1 en rad ner blir den =A2. Att mixa mellan absoluta och relativa referenser är för det mesta ett mycket effektivt sätt att arbeta med Excel i och med att du slipper göra om dina formler när de kopieras. Vill du veta mer om grunderna i att arbeta med absoluta och relativa referenser kan du se mitt inlägg om grundläggande Excel.


 

Men ibland skulle man inte vilja att en relativ referens agerar som en relativ referens när den kopieras. Om du t.ex. har ett område med många semirelativa referenser (t.ex. =NUVÄRDE(H$6;$A16;;-1)) som du skulle vilja kopiera utan att de relativa delarna agerar relativt så kan det bli rätt besvärligt.

För att överlista de relativa referenserna man skall kopiera kan man göra på följande sätt:

  1. Markera området du vill kopiera och välj sedan Ersätt (fliken Start, Grupp Redigering, knappen Sök och markera).
  2. Välj att söka efter lika med tecken ”=” och ersätt med en paragraf § (vilket specialtecken som helst fungerar).
  3. Sök och ersätt alla lika med tecken med paragraftecken i ditt område.

Nu ändrats alla formler från att vara formler till att bara vara en textsträng som startar med ett paragraftecken §NUVÄRDE(H$6;$A16;;-1). Det fiffiga med detta är att du nu kan kopiera området utan att referenserna reagerar.

4. Efter att du kopierat dina celler kan du markera området igen (dvs både området du kopierat och området du klistrat in) och göra en omvänd sök-ersätt. Det vill säga sök efter paragraf och ersätt med lika med tecken. Då kommer dina textsträngar bli formler igen som fungerar som de ska.

För övrigt kan jag rekommendera J John Walkenbach’s Favorite Excel Tips and Tricks om du vill ha mer smarta Exceltips skriven av en av världens mest produktiva Excelboksförfattare. John Walkenbach har ju även skrivet ”boken alla måste ha i sin bokhylla”, the Excel Bible

(Visited 671 times, 1 visits today)