Excel 2013: Rekommenderade pivottabeller

Tänkte beta av de stora nyheterna I Excel 2013 med några inlägg. Först ut är rekommenderade pivottabeller.

Pivottabeller är ju ett fantastiskt smidigt verktyg för att sammafatta och analysera stora mängder data. Se min sida om pivottabeller för en översikt av vad man kan göra med pivottabeller i Excel.

I Excel 2013 har man gjort en mängd förbättringar och förenklingar med avseende på att analysera data. Bland annat har man lagt till ett verktyg som rekommenderar vad man skall göra med sina data. Det finns bland annat Rekommenderade Diagram som förslår vilka diagram man skall göra och så finns det Rekommenderade Pivottabeller. Fördelen med Rekommenderade Pivottabeller är dels att det går snabbare att göra en pivottabell. Tidigare var man tvungen att skapa en pivottabell i flera steg, först infoga en pivottabell och därefter flytta datafälten till olika delar av tabellen och ställa in hur de skall visas, i och för sig inte jättebesvärligt, men ändå…

Med Rekommenderade Pivottabeller räcker så ställer man sig bara i sin data och klickar på knappen Rekommenderade Pivottabeller (fliken Infoga). Excel analyserar då ditt dataset och skapar från detta en lista på förslag på tabeller. Ofta hittar man den tabell man vill ha i listan och då räcker det med en klick på förslaget för att pivottabellen skall skapas. Ibland man behöva göra en del justeringar i efterhand, men det går ändå snabbare än att bygga tabellen från grunden.

En annan fördel är att rekommendationerna kan inspirera till andra sätt att se på sin data än vad man först tänkte. Man kan med andra ord hitta helt nya analyser.

I följande film visar jag hur man använder rekommenderade pivottabeller i Excel 2013.

 

(Visited 258 times, 1 visits today)