Pivottabeller i nya Excel 2013

 


Det har skett en del nyheter med pivottabeller in nya Excel 2013, förutom rent det rent designsmässiga.
Åtminstone tre nyheter kan man lyfta fram:

  1. Rekommenderade pivottabeller. Ett snabbvalsverktyg som ger dig möjligheten att skapa en pivottabell med en musklick.
  2. Ett nytt utsnittsverktyg (slicer) som förbättrar möjligeheten att filtrera pivottabell-data med avseende på tid (t.ex. visa data för en viss tidsperiod).
  3. Bättre integration med PowerPivot och möjlighet att bygga datamodeller för avancerad analys och ”business intelligence”.

Jag har i en tidigare film visat verktyget rekommenderade pivottabeller och kommer i senare filmer visa både timline-slicer och data modell verktygen. Här börjar jag dock med denna film som visar grunderna i att skapa en pivottabell med Excel 2013

Arbetsboken finns att ladda ner på http://andersexcel.se/excelskolan/filer/ (002_Pivot_tables_excel2013)

(Visited 546 times, 1 visits today)